Skip to main content
فهرست مقالات

تقلیدگرایی در ادبیات فارسی و تقلیدسرایی به شیوه نظامی

نویسنده:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : تقلید ، ادبی ، شعر ، ادبیات فارسی و تقلید ، سرایی ، تقلید سرایی به شیوهء نظامی ، تقلیدگرایی در ادبیات فارسی ، تقلید سرایی ، نظامی ، اقتباس

خلاصه ماشینی:

"(23)نظامی،خود نیز از این ابتکار و نوآوذی خد آگاه بوده و در آثار خود مکرر به آن‌ اشاره کرده است؛برای نمونه: «عاریت کس نپذیرفته‌ام‌ هر چه دلم گفت بگو،گفته‌ام شعبدهء تازه بر انگیختم‌ هیکلی از قالب نو ریختم (24) اما تمام کسانی که بعد از نظامی به داستانسرایی‌ و منظومه سازی پرداختند،به طور مستقیم از شیوهء نظامی پیروی و تقلید کرده‌اند؛هر چند کسانی‌ کوشیده‌اند در موضوع داستانها تغییرهایی بدهند مثل جامی که در سرودن«لیلی و مجنون»«به‌ روایات عربی بیشتر تکیه دارد و تأثیر دیوان منسوب‌ به قیس بن عامر در آن بیشتر است»(25)و یا کسانی که حکایت تازه‌ای برای تتبع از آثار نظامی‌ یافته‌اند،مثل آثار خواجوی کرمانی و سلمان‌ ساوجی و نیز یوسف و زلیخاهای منظوم بعد از نظامی و یا کسانی که افزون بر آثار نظامی به‌ داستانهای دیگر مثل«ویس و رامین»و داستانهای‌ عشقی و حماسی«شاهنامه»و داستانهای محلی‌ هم نظر داشته‌اند؛اما در نهایت بسیاری از آنان، آثار نظامی را تمرین کرده‌اند و هم در انتخاب وزن و هم در روش گفتار و شیوهء داستانسرایی،تقلید از خمسهء نظامی در همهء این آثار تقلیدی،آشکارتر از دیگر آثار است و«داستانسرای گنجه در واقع کار داستانسرای بعد از خود را به تقلید شیوه و ساختن‌ نظیرهء آثار خویش منحصر کرد و تا حدی نیز سبب‌ بروز وقفه و رکود در داستانسرایی فارسی‌ گشت»."

صفحه: از 24 تا 27