Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فلسفه کانت

نویسنده:

(2 صفحه - از 44 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : کانت ، بررسی فلسفه کانت ، عقل ، عقل ، فلسفهء اخلاق ، شناخت ، انسان ، شناخت‌شناسی ، تقدم بودن همهء معلومات انسانی ، حس

خلاصه ماشینی:

"3-فلسفهء اخلاق:وقتی راه شناخت جهان‌ دانسته شد باید به این سؤال پاسخ گفته شود که‌ وظیفهء انسان در برابر جهان و آفرینندهء آن چیست؟ این موضوع،الزامی اخلاقی است،که در فلسفهء اخلاق مورد بحث قرار می‌گیرد. برای اینکه سهم عقل و تجربه را در مکتب‌ شناخت شناسی کانت به درستی دریابیم به دو نوع‌ حکم ذهنی او توجه می‌کنیم: علم بر پایهء احکام ذهنی است و احکام ذهنی‌ همان گونه که در بالا گفته شد دو گونه است. در اینجا به دو مطلب باید توجه کرد: الف-چون همهء قوانین علوم تجربی تألیفی‌ است،نمی‌توان آنها را فقط با استفاده از اولیات‌ عقلی که قضایای تحلیلی هستند شناخت. در اینجا سؤالی پیش می‌آید:آیا قاعده‌ای کلی‌ وجود دارد که در یابیم در هر موقعیتی تکلیف‌ چیست تا بدان عمل کنیم؟کانت پاسخ مثبت‌ می‌دهد و می‌گوید:شخص همیشه باید به گونه‌ای‌ رفتار کند که گویی رفتار او روشی عام و مطاع‌ خواهد شد و تصور کند اگر کار او قاعده‌ای‌ همگانی شود چه خواهد شد."

صفحه: از 44 تا 45