Skip to main content
فهرست مقالات

شاعری که با قلبش می اندیشید

گزارشگر:

در مجمع جهانی بزرگداشت‌ شهریار مقاله‌ای خوانده شد که‌ نویسندهء آن با نگاهی متفاوت اشعار این شاعر نامدار را بررسی کرده بود. در ذیل آن مقاله از نظر خوانندگان‌ می‌گذرد.

صفحه: از 74 تا 75