Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه فرهنگی و جهان رسانه ها

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : توسعه، رسانه‌ها، فرهنگی، شفیعی سروستانی، غرب، توسعه فرهنگی، محسنیان راد، توسعهء فرهنگی، مددپور، توسعهء فرهنگی میان صاحبنظران کشور

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:به طور مشخص‌ می‌خواهید بگویید توسعهء فرهنگی،صرفا توسط غرب به منظور تغییر ساختار فرهنگهای دیگر به وجود آمده است؟ شفیعی سروستانی:در واقع سخن من ناظر به‌ همین مسأله است که موضوع توسعه فرهنگی‌ نمی‌تواند به طور مستقل مورد مطالعه قرار گیرد. کیهان فرهنگی:منظور این است که مددپور:وقتی در عالم رسانه‌ای رسانه‌ای امروز،همهء عوامل از یک‌ جنس هستند دیگر چه جای‌ انتخابی وجود دارد؟ محسنیان راد:اینطور نیست. به اصطلاح،گوش‌ شفیعی سروستانی:غرب‌ درصدد است به منظور دستیابی به‌ سود بیشتر،تنشهای خود را با کشورهای عقب افتاده کاهش‌ دهد،به همین منظور تلاش‌ می‌کند این ذهنیت در آنها ایجاد شود که عامل عقب ماندگی‌شان را در خود-و نه در غرب-جست و جو کنند. کیهان فرهنگی:آقای محسنیان، شرایطی که شما آن را پیش بینی می‌کنید به نفع توسعه فرهنگی در دست تکوین‌ است؟ محسنیان راد:نکته در اینجاست که رسانه‌ها ابزارند و وقتی از آنها استفاده می‌کنیم می‌توانند هم‌ دارای کارکرد مثبت باشند و هم کارکرد منفی. از وجه دیگر باید عرض کنم خود غربیها هم از نظر برنامه ریزی و طراحی دربارهء مناسبات مختلف مردم و استمرار قدرتشان قائل به‌ این نیستند که اگر ملتها را رها نکنیم به فرهنگ ما مددپور:امروز فرهنگ اسلام‌ در جهان قابل تحمل نیست. نتیجه می‌گیریم که اگر به توسعه فرهنگی به عنوان‌ یک جریان معمولی و طبیعی نگریسته شود از یک‌ نکته غفلت کرده‌ایم از یک طرف نادانسته در مسیری‌ قرار گرفته‌ایم که سرنوشت محترم ما بار دیگر درمانده شدن در میان فشارهای بی‌امان کسانی‌ است که در عمل و نظر سعی در زیر سلطه کشیدن‌ این ملتها دارند."

صفحه:
از 4 تا 9