Skip to main content
فهرست مقالات

هنجارگریزی در شعر سهراب سپهری

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : گیاه، زبان، هنجار گریزی، هنجار گریزی معنایی، سبکی، هنجار گریزی ابزار شعر آفرینی، واژگان، شعر سپهری، شعر سهراب سپهری، هنجارگریزی در شعر سهراب

خلاصه ماشینی:

"نه به آبی‌ها دل خواهم بست‌ نه به دریا پریانی که سر از آب به در می‌آرند (پشت دریاها) برگ تصویری نمی‌افتد در این مرداب (گل آیینه) ب-جابه‌جایی صفت و موصوف گاه نیز جای صفت و موصوف عوض می‌شود برای نمونه: پریان می‌رقصیدند و آبی جامه‌هاشان با رنگ افق پیوسته بود (فانوس خیس) پ-کاربرد فعل لازم با مفعول مستقیم یکی دیگر از موارد هنجار گریزی نشان‌دار که در شعر شاعران معاصر و همچنین در شعر سپهری‌ دیده می‌شود،آوردن فعل لازم با مفعول مستقیم‌ است: من تو را زیستم،شبتاب دور دست! نرسیده به درخت‌ کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است‌ و در آن عشق به اندازهء پرهای صداقت آبی است‌ (نشانی) و در جای دیگر: شب پر خواهش‌ و پیکر گرم افق عریان بود رگهء سپید مرمر سبز چمن زمزمه می‌کرد و مهتاب از پلکان نیلی شب فرود می‌آمد پریان می‌رقصیدند و آبی جامه‌هاشان با رنگ افق پیوسته بود و بی هیچ توضیحی مثالی دیگر: گیوه‌ها را کندم و نشستم،پاها در آب: من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است‌ (در گلستانه) 2-8-4-دیگر موارد هنجار گریزی معنایی تشخیص(جاندار پنداری)و پارادوکس نیز از جمله موارد هنجار گریزی معنایی هستند که در شعر سپهری دیده می‌شوند که گرچه به نظر من در سبک شناسی سپهری و تبیین مشخصه‌های ویژهء زبان شعری او نسبت به گیاه پنداری و سیال پنداری،از بسامد پایین‌تری برخوردارند و در مرتبهء پایین‌تری قرار دارند،به کرات به عنوان‌ ابزارهایی کارآمد برای برجسته سازی زبان به کار گرفته شده‌اند."

صفحه:
از 20 تا 23