Skip to main content
فهرست مقالات

پدیده رهبانیت

نویسنده:

(2 صفحه - از 48 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : رهبانیت ، رهبانی ، راهب ، زنان ، زندگی رهبانی ، زندگی ، دینی ، انضباط ، مسیحیت ، ریاضت

خلاصه ماشینی:

"سنن دیگر نظیر سنن یهودی و مسیحیت پروتستان فقط کمی‌ از این واقعیت دینی را در خود دارند،حتی در بین‌ این ادیان نیز،انجمنهایی کمابیش مشابه جوامع‌ رهبانی وجود دارد،در بین(اسن‌ها)و گروههای‌ مختلف لوتری قرن بیستم،در خلال جنبش‌ شماسا،طی یک جریان وابسته به ویژه در جامعهء تایر فرانسه بسیار برجسته و قابل ذکر است. اما حتی در میان گروههایی که به‌ سختی در این تعریف قرار می‌گیرند،نیز این توقع‌ وجود دارد که فعالیتها و رفتار مناسب راهبان زندگی‌ رهبانی،برخلاف زندگی بقیه انسانها،کاملا بر هدف شخصی دینی متمرکز شده است. برخی از خبرگان دینی نیز شبیه‌ رهبانها زندگی می‌کنند،علاوه بر این،شخص‌ راهب یا جماعت رهبان ممکن است مراسم عدیده‌ و مختلفی را انجام دهند که تنها برخی از این مراسم‌ به طور آشکار به هدف دینی خاصشان مربوط می‌شود. با این همه،عنصر اساسی رهبانیت را یک دورهء طولانی از تمرکز و توجه خاص در زندگی‌ رهبانی تشکیل می‌دهد،جدا شدن از زندگی طبیعی‌بشر در جست‌وجوی تنفس انفرادی‌[تنها زیستن‌] سومین ویژگی در روشهای مختلف زندگی راهب‌ است. برعکس، رهبانیت به عنوان یک راه و انتخاب در میان یک‌ دستهء وسیعتر که هم عقیده هم هستند وجود دارد در واقع رهبانیت استعداد خاصی است که هر کس در گروه دینی نمی‌تواند آن را بپذیرید یا اینکه توقع‌ نمی‌رود که این نحوهء زندگی را انتخاب کند. جامعهء پیرامون رهبانها،به منظور آنکه در اجتماع‌ مقدس رهبانی شریک شوند،اشیای با ارزش خود را به طور مشخص وقف رهبانها می‌کنند به این امید که‌ با گنجینه‌های فیض الهی‌[که توسط اولیاء و قدیسیی افاضه می‌شود]و معرفت و تقوایی که به، وسیلهء رهبانها ترویج می‌شود،مبادله‌ای انجام‌ دهند."

صفحه: از 48 تا 49