Skip to main content
فهرست مقالات

دودمان علوی در مازندران

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : سادات، تنکابن، امیره محمد رشتی فرزند امیره، سید هادی کیا، سید هادی کیای تنکابنی، کار کیا محمد کیای تنکابنی، امیره کار کیا سید محمد، کار کیا محمد فرماندار رانکو، کار کیا سید محمد، متصرف

خلاصه ماشینی:

"داود کیا که از وقوع این امر دلگیر شده بود برانکو تبعید شد بعدا کار کیا محمد در سال 840 با کار کیا ناصر کیا که از 12 سال پیش بعضی از نواحی تنکابن را متصرف شده بود جنگی نموده و آن نواحی را از وی منتزع کرد و زمام فرمانروائی را پسرش کار کیا یحیی کار داد ولی در سال 868 از این اقدام خود پشیمان شده و مبادرت بعزلش نمود و پس از آن مجددا با کار کیا ناصر کیا برای گرفتن لشت نشاء اقدام بجنگ نمود و بر ناصر غلبه یافته و بخش او را جزء متصرفات خود کرد و بعد از گذشتن یکسال بدرود زندگانی گفت و کار کیا یحیی کیا بجای پدر بنشست ولی او در سال 887 معزول و برادرش کار کیا میرسید زمام امور را بدست گرفت و یحیی کیا بسال 890 وت نمود و در سال 889 سید امیر کیا عموی کار کیا سید محمد بن یحیی بن سید هادی کیای تنکابنی از مازندران با عدۀ از سپاهیان برای بدست آوردن ملک موروئی خود را بدست فرزندان کار کیا محمد فرماندار رانکو افتاده بود عازم تسخیر تنکابن از دست کار کیا میرسیدن کار کیا محمد شد و کار کیا میرسید در روز جمعه دهم جمادی الاول همین سال از مقابل لشگر امیر کیا منهزم گشته بکوه(دو هزار)بقریه کلیشم رفت و متواری گردید و امیر کیا بر تنکابن مسلط گردید بعد زوی یکی از نوادگانش میرزا علی بن سلطان محمد بن ناصر بن محمد بن مهدی ابن امیر کیا که بر نواحی(بیه پیش)فرمانداری میکرد برادرش سلطان هاشم را بفرمانداری تنکابن منصوب کرد اما میرزا علی از ؟ برادر دیگرش سلطان حسن شکست یافته و سلطان حسن ناحیه به پیش را متصرف ش سلطان هاشم بهواداری برادرش میرزا علی با سلطان حسن در سال 910 جنگ سختی نموده و او را شکست داد و از وی نواحی اشتنشاء و پاشیجا و کرجیا و طالقان را که بدست آورده بود پس گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.