Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه علوم اجتماعی

نویسنده:

مترجم:

(9 صفحه - از 22 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی، علوم اجتماعی، دیلتای، میل، قوانین، طبیعت، هابرماس، شناخت، حقیقت، هرمنوتیک

خلاصه ماشینی:

"بنابراین مسألهء اصلی و محوری‌ فلسفهء علوم اجتماعی این است که آیا موضوع این‌ علوم یعنی زندگی اجتماعی بشر،به اندازهء کافی‌ مشابه طبیعت غیر انسانی است تا توسط روشهای‌ علمی مبتنی بر تجربه مورد بررسی قرار گیرد و تشریح شود یا خیر و آیا علوم اجتماعی واقعا همان‌ علوم طبیعی هستند یا باید باشند یا نه؟دربارهء این‌ مسألهء محوری،قرنها جدال و مناقشه صورت‌ پذیرفته است و اکنون نیز از دامنهء این مناقشات‌ کاسته نشده است. اما ما نمی‌توانیم بگوییم که عمل مربوط به علم یا مربوط به مذهب خود منطقی یا غیر منطقی است از آنجایی که علوم در پی شناخت جهان طبیعی است‌ و مذهب در پی شناخت خدواند می‌باشد،باید اندیشیده شود که اصالت عقلی این مباحث، بستگی به این دارد که آیا جهان طبیعی و خداوند، عینا وجود دارند؟ بر طبق نظر وینچ چنین سؤالاتی نمی‌توانند مطرح‌ شوند،بلکه معنای چنین واژه‌های بنیادی بوسیلهء کاربرد اجتماعی،کسانی که آنها را بکار می‌برند-و نه بشکل خارجی-معلوم می‌شود. (مراجعه کنید به قسمت بالایی«ماکس‌ وبر»)این تبعیت،نضاد نقادانهء با ساختارهای‌ موجود سلطه را از زیر بنا تخریب می‌کند و در حقیقت کل بحث عمومی«زندگی خوب»را به‌ خارج از علم سیاست،هدایت می‌کند و جایگزین‌ موضوعی دربارهء حل علمی مسائل فنی بوسیلهء متخصصان می‌شود،تخصص دانشمندان علوم‌ اجتماعی و دیگر دانشمندان(و بویژه موارد اقتصاددان‌ها)بعنوان یک مشروعیت و حتی نقابی‌ برای تمرین قدرت بوسیلهء گروههای حاکم،به‌ خدمت گرفته شده است."

صفحه:
از 22 تا 30