Skip to main content
فهرست مقالات

اختلاف در رسم الخط کلمه های فارسی

نویسنده:

(4 صفحه - از 58 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : فارسی، رسم‌الخط کلمه‌های فارسی، زبان فارسی پیش‌دانشگاهی، نگارش، ادب، فارسی و آئین نگارش، ادبیات، فارسی سوم راهنمایی، فارسی چهارم دبستان، زبان و نگارش فارسی

خلاصه ماشینی:

"همچنین«فارسی و نگارش 3 و 4»(ص 251) آمده است: «بهتر است که کلمه‌های این و آن را فقط در این‌ موارد متصل بنویسیم و در سایر موارد،جدا: آنچه-همین-همان-چنین-چنان-اینچنین- آنچنان-چنانچه-همچنین-همچنان» «آن وقت بی آن که بدانند و بفهمند من نیمه کورم‌ و نمی‌بینم خشمگین می‌شوند» (زبان فارسی پیش دانشگاهی،ص 138) «بی‌آنکه از مادر و پدر خود چیزی بیاموزند» (فارسی چهارم دبستان،ص 134) «ابروانش پر پشت و کشیده بود بدون اینکه‌ پیوسته باشد» (فارسی و نگارش 3 و 4،ص 194) «یا این که اصلا بدانند زندگی راحت و آسوده‌ کامل چیست؟» (فارسی سوم راهنمایی،ص 63) «این که صحت این داستان‌ها را در دایره حیقیت‌ و امکان باید جستجو کرد» (ادبیات 1 و 2،ص 79) «آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آن‌ چه بر وی است» (فارسی سوم راهنمایی،ص 27) «آن چه این وضع را با زهم بدتر می‌کرد رفت و آمد شاعران جوان بود» (ادبیات 1 و 2،ص 71) «چنانکه بعضی چیزها به زیان می‌آید» (فارسی و آیین نگارش 3 و 4،ص 194) «همچنان که تو در زندگی از لغزش به دور نیستی،آنها نیز بدون لغزش نخواهند بود» (فارسی پنجم دبستان،ص 51) «هم چنین اگر قطعات داستانی کتاب‌های تاریخ‌ و تفسیر و تذکره‌ها را بر این متون بیفزاییم» (ادبیات 1 و 2،ص 112) «به»را در اول عبارت فعلی جدا می‌نویسند، یعنی(باید نوشت)«به کار برد»،«به حاصل شد»، «به دست آورد»،«به زانو درآمد»،(نه اینکه) «بکار برد»،«بحاصل شد»،«بدست آورد»، «بزانو درآمد»(زبان و نگارش فارسی،ص 23) «از دسترنج خویش روزی حلال بدست‌ می‌آورد» (فارسی و آئین نگارش 3 و 4،ص 169) «نیک به من نگریست تا موافقت مرا به دست‌ آورد» (ادبیات 1 و 2،ص 196) «با خوش گفتاری و خوش کرداری فنون‌ مختلف دعوت را بکار برد) (برگزیده و متون ادب فارسی،نشر دانشگاهی،ص 20) «از آن گذشته صدها ماه دیگر از نفت به دست‌ می‌آید» (فارسی چهارم دبستان،ص 135) اختلاف در رسم الخط کلمات علاوه بر اینکه در مقاطع رشته‌های مختلف تحصیلی معمول است، بلکه گهگاه در کتاب واحد هم رسم الخطهای‌ متفاوت به چشم می‌خورد."

صفحه:
از 58 تا 61