Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی نقش بیمه های زندگی در پس انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلیدواژه ها :

پس‌انداز ،نقدینگی ،منابع مالی ،بیمه زندگی ،استفاده بهینه ،سرمایه‌گذاری و بیمه

کلید واژه های ماشینی : پس‌انداز ، حق بیمه عمر ، اطلاعات ، میان پس‌انداز و بیمه عمر ، حق بیمه عمر به پس‌انداز ، حق بیمه عمر و پس‌انداز ، نسبت حق بیمه عمر ، نقش بیمه‌های زندگی در پس‌انداز ، بیمه‌های زندگی ، میان حق بیمه عمر

در ایران به بیمه‌های عمر و زندگی به آن‌گونه‌ای که باید و شاید توجه خاصی مبذول‌ نشده و به‌عنوان بخش مهمی از پس‌انداز ملی به حساب نیامده است.ازاین‌رو و با توجه‌ به اهمیت پس‌انداز در ایجاد سرمایه‌گذاری و اهمیت بیمه‌های عمر در پس‌انداز،این‌ مقاله درصدد است تا با بررسی آمار و اطلاعات موجود ارتباط میان پس‌انداز و بیمه عمر در ایران را بررسی و تجزیه و تحلیل کند و در نهایت جایگاه بیمه عمر و پس‌انداز ملی را به تصویر کشد.

خلاصه ماشینی:

"1. روش تحقیق در این مطالعه داده‌های متغیرهای زیر برای دوره زمانی 1338 تا 1378 از سالنامه‌های‌ آماری کشور و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های مختلف جمع‌آوری‌ شده است و در تجزیه و تحلیل‌های مطالعه استفاده شده است: حق بیمه عمر1به قیمت ثابت سال 1361 پس‌انداز ناخالص ملی‌2به قیمت ثابت سال 1361 در این مطالعه از روش‌سنجی‌های زیر برای بررسی رابطه میان پس‌انداز و بیمه عمر استفاده شده است: (1). اگر اطلاعات آماری پس‌انداز ناخالص،پس‌انداز خالص و حق بیمه‌های عمر را طی‌ سال‌های موردبررسی باهم مقایسه کنیم(نمودارهای 1 و 6 و 7)درمی‌یابیم که اصولا روند تغییرات حق بیمه عمر با پس‌اندازها هماهنگ است که وجود یک رابطه خطی را به‌ ما نشان می‌دهد. چنان‌که ملاحظه می‌شود قدر مطلق کمیت آماره آزمون مربوط به متغیرهای موردنظر از قدر مطلق کمیت بحرانی محاسبه شده در سطح اطمینان 95 درصد بزرگ‌تر است و بنابراین فرضیه(به تصویر صفحه مراجعه شود)رد می‌شود یعنی با 95 درصد اطمینان می‌توان پذیرفت که متغیرهای‌ موردنظر همگی پایا و از درجه صفر هستند. ابتدا تعداد وقفه‌های بهینه با استفاده از معیار شوارتز بیزین تعیین شد که برای متغیرهای موردنظر به شرح زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) پس از تعیین تعداد وقفه بهینه مدل VAR تخمین زده شده است که نتایج آن به شرح زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنان‌که نتایج نشان می‌دهد به دلیل بالا بودن آماره F ،مدل معنی‌دار است و درنتیجه‌ یک رابطه کوتاه‌مدت مثبت میان پس‌انداز ناخالص ثابت و حق بیمه عمر در سطح خطای‌ 10% وجود دارد. نتایج برآورد رابطه تعادلی بلندمدت میان حق بیمه عمر و پس‌انداز ناخالص (به تصویر صفحه مراجعه شود) معیار شوارتز بیزین برای طول وقفه در نظر گرفته شده است(0 و 1)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.