Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی مفهومی نقش های آموزشی - تربیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

نویسنده:

کلیدواژه ها :

فناوری اطلاعات و ارتباطات ،آموزش و پرورش ،نوآوری آموزشی

کلید واژه های ماشینی : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاعات ، فاوا ، تربیتی فناوری اطلاعات ، آموزش و پرورش ، فرایند یاددهی ، تربیتی ، تبیین نقشهای تربیتی فناوری اطلاعات ، تعلیم و تربیت ، بهبود روشهای یاددهی یادگیری

الگوی مفهومی از آن راهنمای برنامه‌ریزان درسی و متخصصان تعلیم و تربیت‌ در طراحی آموزشی و چگونگی تلفیق این فناوری‌ها در فرایند یاددهی- یادگیری خواهد بود.تلاش مؤلفان بر آن است که الگویی را پیشنهاد نمایند که‌ دستیابی به این هدف را امکان‌پذیر سازد. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)به عرصهء فعالیتهای بشر و گسترش‌ روزافزون آن در قرن حاضر،ابزار بسیار کارآمدی در اختیار متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت به منظور تغییر و بهبود روشهای یاددهی یادگیری، تعالی‌بخشی به اهداف تربیتی و اصلاحات آموزشی قرار داده است.به کارگیری‌ این فناوری به منظور دستبایب به اهداف آموزشی و تربیتی مستلزم مطالعه و بررسی علمی و همه‌جانبهء آن،شناخت ضعف‌ها و قوت‌ها،فرصتها و تهدیدهای‌ نظام آموزشی در به کارگیری آن،ترسیم وضعیت موجود و مطلوب و برنامه‌ریزی کلان و تفصیلی برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.تعریف و تبیین نقشهای تربیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت و ارائهء یک‌

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش در علوم تربیتی‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) شمارهء دهم و یازدهم-تابستان و پاییز 5831 صص 66-94 الگوی مفهومی نقش‌های آموزشی-تربیتی فناوری اطلاعات‌ و ارتباطات در آموزش و پرورش جهانبخش رحمانی‌1-ناصر موحدی‌نیا2-قربانعلی سلیمی‌3 چکیده ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)به عرصهء فعالیتهای بشر و گسترش‌ روزافزون آن در قرن حاضر،ابزار بسیار کارآمدی در اختیار متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت به منظور تغییر و بهبود روشهای یاددهی یادگیری، تعالی‌بخشی به اهداف تربیتی و اصلاحات آموزشی قرار داده است. ورود فناوریهای‌ جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عرصهء فعالیتهای بشر و گسترش روزافزون آن در قرن‌ حاضر،فرصت بسیار مغتنمی را فراروی متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت برای تغییر و بهبود روشهای یاددهی یادگیری،تعالی‌بخشی به اهداف تربیتی و به ویژه امکان‌ دسترسی آسان و سریع به اطلاعات بسیار زیاد و متنوع،ذخیره‌سازی و پردازش و بازساخت آن،و در نهایت اصلاحات آموزشی قرار داده تا به نحو احسن و اکمل از آن‌ استفاده نمایند. تعریف و تعیین این نقشها بااستفاده از نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده در این زمینه و تحلیل و تأمل در مورد آنها و سرانجام ارائهء یک الگوی مفهومی و کاربردی از آن با در نظر داشتن‌ خصوصیات و ویژگیهای نظام آموزش عمومی کشور،می‌تواند راهنمای عمل‌ برنامه‌ریزان آموزشی و درسی قرار گیرد و تلفیق فاوا در آموزش و پرورش را میسر سازد. تلاش این نوشتار بر آن بود تا با توصیف و تشریح نقش‌های آموزشی-تربیتی‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات الگویی را فراهم آورد که راهنمای عمل برای توسعه و به کارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش قرار گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.