Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانهای غیر انتفاعی با دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 83 - 84

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 147 تا 166)

کلیدواژه ها :

کیفیت آموزشی ،کیفیت پرورشی ،دبیرستانهای غیرانتفاعی ،دبیرستانهای دولتی

کلید واژه های ماشینی : دبیران، کیفیت آموزشی و پرورشی، دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان، دبیرستانهای غیرانتفاعی، مدارس غیرانتفاعی، مدارس، پرورشی دبیرستانهای غیرانتفاعی، دبیران دبیرستانهای غیرانتفاعی، مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی، دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی

و آزمون‌ توکی و آزمون هتلینگ استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که:عملکرد مدیران‌ و دبیران در دبیرستانهای غیرانتفاعی با دولتی متفاوت است و مدیران و دبیران‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی دارای عملکرد بهتری بودند.کیفیت آموزشی در دبیرستانهای غیرانتفاعی نیز بهتر از دبیرستانهای دولتی بود.در زمینهء میزان‌ امکانات،بهداشت و خدمات مشاوره‌ای و امور پرورشی،تفاوت معناداری بین‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی نبود.یعنی در هردو نوع دبیرستان این خدمات‌ انجام می‌شد و هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی نداشته است. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسهء کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانهای‌ غیرانتفاعی با دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 84-1383 می‌پردازد و هفت محور یعنی:عملکرد مدیران،عملکرد دبیران،میزان امکانات، امور آموزشی،بهداشت،مشاوره و امور پرورشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش علی مقایسه‌ای بود.ابزار پژوهش،پرسشنامهء 60 سؤالی‌ محق‌ساخته با پایایی 0/98 برای دانش‌آموزان و 0/89 برای دبیران بود.روش‌ نمونه‌گیری،تصادفی چندمرحله‌ای بود و از بین نواحی پنجگانهء شهر اصفهان، سه ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد.سپس تعداد دانش‌آموزان و دبیران‌ نمونه،با استفاده از فرمول،به نسبت تعداد دانش‌آموزان و دبیران هرناحیه‌

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد کیفیت آموزشی و پرورشی‌ از نظر دانش‌آموزان دبیرستانهای غیرانتفاعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اینکه‌ F مشاهده شده در سطح 0/10 P> معنادار بوده،بنابراین کیفیت‌ آموزشی و پرورشی دبیران غیرانتفاعی یکسان نبوده است. جدول 4-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد کیفیت آموزشی و پرورشی‌ از نظر دبیران دبیرستانهای دولتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اینکه‌ F مشاهده شده در سطح 0/10 P> معنادار بوده،بنابراین کیفیت‌ آموزشی و پرورشی دبیرستانهای غیرانتفاعی یکسان نبوده است. جدول 5-مقایسهء میانگین نمره ابعاد کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی از نظر دانش‌آموزان باتوجه به جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 5 نشان می‌دهد t مشاهده شده درخصوص عملکرد مدیران،کیفیت‌ آموزشی و مشاوره در سطح 0/100 P> و سایر امور پرورشی در سطح 0/50 P> معنادار بوده است. جدول 6-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی دبیرستانهای‌ غیرانتفاعی و دولتی از نظر دانش‌آموزان باتوجه به نوع دبیرستان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 6 نشان می‌دهد t مشاهده شده درخصوص عملکرد دبیران و کیفیت آموزشی در سطح 0/50 P> معنادار بوده بنابراین بین نظرات دانش‌آموزان‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت وجود دارد. جدول 8-مقایسهء میانگین نمرهء ابعاد کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی‌ دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی از نظر دبیران باتوجه به نوع دبیرستان (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اینکه‌ t مشاهده شده درخصوص کیفیت آموزشی در سطح 0/50 P> معنادار بوده،بنابراین بین کیفیت آموزشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی از نظر دبیران‌ تفاوت وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.