Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سازمانی و کارایی سازمان (پژوهشی در شرکت های بیمه)

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 5 تا 28)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،سازگاری ،درگیر شدن ،انطباق‌پذیری ،رسالت ،کارایی و تحلیل پوششی داده‌ها

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی، کارایی، کارکنان، شرکت‌های بیمه، پژوهش، فرهنگ سازمانی و کارایی، متغیر، پرسش، انطباق‌پذیری، کارایی در شرکت‌های بیمه

در این مقاله ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارایی در شرکت‌های بیمه بررسی شده است. شرکت‌های سهامی بیمه آسیا، ایران، البرز و دانا مشتمل بر شعب آنها در شهر تهران جامعه آمارهای پژوهش را تشکیل داده‌اند.برای اندازه‌گیری کارایی از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های‌ (AED) استفاده شد.به این نحو که با توجه به داده‌ها و ستادهای شعب، مقدار کارایی آنها محاسبه شده و سپس با در دست داشتن این مقادیر، میانگین موزون کارایی در سطح شرکت‌ها به دست آمد.برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استفاده شد.با محاسبه میانگین و واریانس نمرات متغیرهای آن در سطح شعب، میانگین موزون و واریانس آنها در سطح شرکت حاصل شد.برای تحلیل این دو دسته داده‌ها از روش‌های آماری متعدد بهره‌گیری شد.مجموعه این تحلیل‌ها نشان‌دهنده آن است که تفاوت در کارایی شرکت‌های بیمه تنها با یک متغیر از متغیرهای مربوط به انطباق‌پذیری در فرهنگ سازمانی، یعنی میزان کاغذبازی، قابل نبیین است.در انتها براساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده و همچنین استفاده شرکت‌ها ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"دلیل انتخاب این شرکت‌ها به عنوان جامعه آماری پژوهش آن بوده است که امکان اندازه‌گیری کارایی شعبه‌های آنها با توجه به سوابق موجود و موافقت مرکز تحقیقات بیمه‌ای بیمه مرکزی ایران و همچنین سنجش‌ فرهنگ سازمانی آنها وجود داشته و بنابراین می‌توان بررسی دقیق از نظر مقایسه‌ای این دو متغیر باهم و روابط آنها انجام داد. برای کسب اطمینان از این‌که تغییر در هریک از این دو متغیر منجر به تغییر در نتایج پژوهش می‌شود(و کارایی را تبیین می‌کنند)داده‌های مربوط به سایر پرسش‌های پرسشنامه و همچنین سایر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر مبنای میانه این‌دو متغیر(کاغذبازی و انطباق‌پذیری)به دو دسته تقسیم شدند و ضریب همبستگی بین آنها و کارایی در سطح شعبه‌ها محاسبه شد. توسعه و چارچوب نظری با توجه به یافته‌های مربوط به پرسش‌های پژوهش، عدم روایی آن برای تبیین ارتباط فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمان از آن‌جا که دلیل این امر می‌تواند ملحوظ نداشتن عوامل اقتضایی در آن باشد، لذا چارچوب اولیه با بررسی مجدد پیشینه و جمع‌بندی موارد به صورت مدل مطرح در شکل شماره 3 قابل‌ارائه است. عوامل اقتضایی تاثیرگذار بر ارتباط فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری در جهت تبیین مسئله پژوهش در دستیابی به چگونگی ارتباط فرهنگ سازمانی و کارایی سازمان و پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهش با تحلیل داده‌های موجود از شرکت‌های بیمه مورد مطالعه مشخص شد که مدل مطرح در پیشینه در این مورد روایی لازم را نداشته و بر مبنای این داده‌ها تنها متغیر کاغذبازی از مجموعه اجزای مربوط به انطباق‌پذیری تبیین‌کننده کارایی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.