Skip to main content
فهرست مقالات

بیانیه اصول بنیادی و موازین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی

(13 صفحه - از 3 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : حسابرس ، اطلاعات ، حساب‌رسی ، گزارش حسابرسی ، موسسه تحت رسیدگی ، حرفه‌ای ، استانداردهای حساب‌رسی ، صورتهای مالی ، رسیدگیها ، گزارش حساب‌رسی

خلاصه ماشینی:

"5-بطور کلی مدارک و اطلاعاتی که هیئت مدیره،مدیر عامل یا سایر مقامات صلاحیتدار موسسه تحت رسیدگی در زمینه تصویب و تائید عملیات مالی(اعم از تحصیل دارائیها-ایجاد بدهیها-ضرورت‌ هزینه‌ها و تحصیل درآمدها)و قراردادهای منعقده به حسابرس تسلیم‌ می‌نمایند،از آنجا که هیئت مدیره منتخب و معتمد صاحبان موسسه‌ بوده و مقامات ذیصلاح موسسه منتخب و معتمد هیئت مدیره هستند، مدارک و اطلاعات مذکور قابل قبول و مبنای رسیدگیهای حسابرس است مشروط بر آنکه عمل تصویب یا تائید عملیات مالی و قراردادها در محدوده اساسنامه و موضوع شرکت و همچنین اختیارات و وظایف‌ آنان و مقررات قانون تجارت بوده و متکی به اسناد مثبته‌ عملیات مالی باشد که در اختیارگذارده می‌شود و مدارک و اطلاعاتی‌ درباره تخلف مراجع تصویب‌کننده در اختیار حسابرس نباشد. ب:آن قسمت از مطالب که جنبه توضیحی داشته و در تشریح و تعریف‌ ارقام مندرج در صورتهای مالی لازم باشد به اطلاع مطالعه‌کننده‌ گزارش برسد در"یادداشتهای پیوست صورتهای مالی‌"ذکر گردد این یادداشتها بایستی توسط مقامات مسئول موسسه تحت رسیدگی تهیه‌ و تنظیم و پس از امضا جهت رسیدگی بحسابرس ارائه گردند و حسابرس نظر خود را در خصوص صحت یادداشتها و توضیحات مذکور در گزارش حسابرسی ذکر نماید. 2-با توجه به اینکه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاگر اطلاعاتی‌ در خصوص وضعیت مالی و عملکرد موسسه مورد رسیدگی است تهیه متن‌ و محتوای واحدی برای تمام موسسات و شرکتها بدون اشکال نیست‌ و قاعده کلی این است که کلیه اطلاعاتیکه در اجرای قوانین یا مقررات مراجع مختلف کشور ناظر بر موسسه مورد رسیدگی و سایر اطلاعاتیکه بنظر حسابرس مهم و نیازمند افشا بوده و در اختیار او باشد باید در دسترس خواننده گزارش قرار گیرد.."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.