Skip to main content
فهرست مقالات

اصول ثابت توسعه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : توسعه، اقتصادی، سیاسی، اصول ثابت توسعه، توسعه اقتصادی، جامعه، اصول، بازسازی اقتصادی، مادی، علم

خلاصه ماشینی:

"این مقاله ضمن تشریح ارتباط میان توسعه اقتصادیو متغیرهای فرهنگی-سیاسی،هفت اصل ثابت را به عنوان زمینه‌های ضروریتوسعه در صحنه داخلی معرفی نموده و به تجزیه و تحلیل یکایک آنها می‌پردازداین هفت اصل به ترتیب اهمیت عبارتند از:1-بافت و توانائیهای فکری-سازماندهی هیات حاکمه،2-علم‌گرایی،3-نظم،4-آرامش اجتماعی،5-نظامقانونی،6-نظام آموزشی و 7-فرهنگ اقتصادی. ارتباط میان فرمول فوق الذکر واصول ثابت توسعه چیست؟اگر ما در تاریخ اقتصادی و تاریخ فرهنگی-سیاسی دیگر ملتها جستجو کنیم،چه عوامل ثابتی در پیشبرد توسعهاقتصادی یافت می‌کنیم؟در واقع مقصود این است که در رابطه با توسعه،بخش«استفاده از تجربیات انسانی»را مطرح می‌نماییم. چه می‌توانیم از تاریخبیاموزیم؟آیا مراتبی وجود دارد که«انسان»در توسعه اقتصادی جدای از اینکه چه ارزشهایی را انتخاب می‌کند باید رعایت نماید؟3آیا مراحلی وجوددارد که همۀ جوامع،مستقل از نظام فرهنگی-ارزشی خود،می‌بایستی آنها را&%03522ESEG035G% به مرحله اجرا درآورند و یا در قوت بخشیدن آنها بکوشند؟در این راستا یکیاز مهمترین تکالیف عملی محققین اقتصادی-سیاسی،کشف و استخراجقوانین و رفتارهای نسبتا پایدار در مسیر حرکت جوامع و ارتباط آنها با ارکانمختلف جوامع است. چون توسعه مادی،کل جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد،کلیهتخصصها اعم از تجربی و انسانی جهت پیشبرد اهداف،موضوعیت پیدامی‌کنند بنابراین در اجتماعی مراکز آموزشی و پژوهشی زنده هستند و باجامعه ارتباط دو طرفه دارند که در آنها پدیده توسعه جدیت داشته باشد ونو آروی و ابداع و نظریه پردازی و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب،«چهدر ذهن و چه در عمل»،اهمیت دارد. هدف مقاله این نبوده کههفت مورد فوق را توصیه کند بلکه مقصود این بوده که به صورت مجموعه‌ایاز مشاهدات عینی و علمی و با استفاده از تجربیات انسانی دیگران،ارتباطمنطقی میان توسعه مادی از یک طرف و ضرورتهای فرهنگی-سیاسی از طرفدیگر را ایجاد نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.