Skip to main content
فهرست مقالات

جمع آوری و تدوین قرآن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرآن، تدوین قرآن، زید بن ثابت، جمع‌آوری و تدوین قرآن، پیامبر، عثمان، جمع‌آوری، ابوبکر، تفسیر، اختلاف

خلاصه ماشینی:

"». (15)اگر چه‌ زنجانی می‌گوید که:وی در سال 1353 هجری در «دارالکتب العلویه»شهر نجف مصحفی را به کوفی به‌ تحریر علی(ع)دیده است که در آخر آن نوشته بود:«کتبه‌ علی بن ابی طالب فی سنة اربعین من الهجرة»(16)ولی‌ تا کنون قرآن علی و ابی حذیفه و حتی دیگر کاتبان وحی‌ پیدا نشده است،و این البته خود موجب بروز اختلافات‌ شدیدی بین شیعه و سنی شده است که بعدها به آن‌ خواهیم پرداخت. (32) آنچه در این زمینه مهم یعنی تدوین قرآن مسلم است، آنکه به عکس نخستین بار که قرآن از زبان مردم و شاید از نوشته‌هایمتفرقه جمع آوری می‌شد،این بار بیش از گردآوری مسأله استنساخ و رفع برخی موارد اختلاف بین‌ اقوام و لهجه‌های متفاوت مطمح نظر بوده است،و به‌ همین سبب در وهلهء نخست عثمان کسی را پیش حفصه‌ دختر عمر فرستاد و قرآنی را که در عهد ابوبکر تدوین و پس از درگذشت او به عمر رسیده بود و او نزد دختر خود به امانت نهاده بود،به امانت خواست تا پس از استفادهء لازم به وی برگشت داده شود. (62)حال آنکه برخی از علمای شیعه برای اثبات ادعای خود در باب تحریف قرآن‌ دست به دامن سنی‌ها هم شده‌اند و برای مثال استناد به‌ آیهء«رجم»کرده‌اند که از قرآن ساقط شده و یا این عبارت‌ را دلیل آورده‌اند که:«وقتی برای عثمان مصحفی آوردند، گفت:در آن غلط وجود دارد و عرب آنها را به لهجهء خود برگردانده است(63)ان فیها لحنا و ستقیمها العرب‌ بالسنتها»."

صفحه:
از 16 تا 19