Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان اسلامشهر

نویسنده:

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (25 صفحه - از 135 تا 159)

چکیده:

در پژوهش حاضر به «ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان اسلامشهر» پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان اسلامشهر دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب است؟ پژوهش حاضر در حیطه طرح‌های روان‌سنجی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق حاضر را تمامی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان اسلامشهر تشکیل می‌دهند. در این پژوهش با پیروی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 120 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و از نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز به‌عنوان ابزار استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوب در نسخه اصلی بوده است. در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد که نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون دارای ضرایب بالاتر از 88/0 بوده که نشان‌دهنده تجانس درونی مطلوب و ضریب ثبات 89/0 که نشان‌دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می‌باشد. همچنین، نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در مقیاس‌های هوش سیال و هوش متبلور با هوشبهرهای دانش، کلامی و کل از نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه دارای روایی ملاکی (از نوع همزمان) باشد. در نهایت، با استفاده از تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد مشخص گردید که باید «هوش سیال» و «هوش متبلور» را در یک عامل به‌عنوان «نیمرخ هوشی» مدنظر قرار داد

کلیدواژه ها:

ویژگی‌های روان‌سنجی ،شهرستان اسلامشهر ،دانش‌آموزان پیش‌دبستانی ،نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.