Skip to main content
فهرست مقالات

سیری در معماری و آثار طاقی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : معماری، معماری و آثار طاقی ایران، پوششهای، پوسته، ایران، مسجد، کاربندی، هنر، پوششهای طاقی، آثار

خلاصه ماشینی:

"گفتنی است از آثار این دوره که به طور کامل سالم‌ مانده می‌توان به کعبه زردشت واقع در نقش رستم‌ اشاره داشت با ترکیب و پیوند قطعات سنگی در یکدیگر به شکل دوبل سنگ اجرای جالبی شامل سه‌ سکو به ابعاد 8/14 x 8/14 متر(مرحله اول)، 5/11 x 5/11 متر(مرحله دوم)و 9 x 9متر(مرحله‌ سوم)با اختلاف سطح 125 سانتیمتر و استقرار بنای‌ اصلی در ابعاد 30/7 x 30/7 متر به ارتفاع نزدیک به‌ 14 متر بر روی سکوی انتهایی با پوشش سقف تخت از سنگ. از این دوران آثار و بناهای بسیار ارزشمندی در گوشه گوشه‌های ایران پهناور و شهرهایی چون ری،کاشان،مشهد،شیراز،کرمان و به‌ ویژه اصفهان بناها به شکلهای گوناگون با استفاده از انواع قوسها و طاق پوشها به وجود آمد که مورد توجه‌ خاص بزرگان معماری دنیا می‌باشد. متأسفانه در سالهای اخیر گرایش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)بناهای آجری جدید با اجرای قوس‌ ساختمان سازی به سوی نوگرایی بیگانه در بین‌ مهندسین جوان رواج یافته،به طوری که طرحهای باز و اپن‌های بی‌هویت که نه با قومیت ما و نه با خلق و خوی ما و نه با ملیت ما و نه با آیین و مذهب ما و نه با تعصبات اصیل ایرانی ما هیچ گونه پیوند و سازشی‌ ندارد در زندگی ما رسوخ کرده است،که در واقع این‌ خود«هجوم معماری غرب می‌باشد»که جایگزین‌ معماری بسیار با اصالت ایرانی با طرحهای بیرونی و اندرونی شده و امروزه می‌تواند به شکل طرحهای‌ بسیار دلباز و متنوع با فضاهای شب و روز حتی در آپارتمان سازی‌ها به شکلهای مطلوب اجرا می‌شود؛ فضاهای باز اپن که به مسألهء بسیار نااهمیت‌ محرمیت‌ها کمترین توجهی ندارد و نماسازیهایی که از ریشه هنرهای ایرانی بی‌بهره است."

صفحه:
از 47 تا 51