Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی: مورد استان ایلام

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 165 تا 188)

کلیدواژه ها :

حداقل معاش ،شاخص های فقر ،تابع تقاضای سیستم مخارج خطی

کلید واژه های ماشینی : حداقل معاش ، فقر ، شاخص ، خط فقر ، درصد خانوارهای زیر خط فقر ، فقرا ، برآورد ، برنامه ، سیستم مخارج خطی ، آمار

تعاریف مختلف و متعددی از مفهوم فقر وجود دارد که از نظر روش شناختی دارای ماهیت بسیار متفاوت می باشند. و بدین روی روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش را امکان پذیر می کند. در این پژوهش حداقل معاش مناطق شهری استان ایلام به همراه شاخص های مربوطه اندازه گیری، بررسی و تفسیر می شوند. بر همین اساس خط فقر نسبی عبارت است از« عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه ی فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می شود». برای بررسی سطح استاندارد زندگی از مؤلفه های هشت گروه عمده ی کالایی شامل خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل ونقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود استفاده کرده ایم. در تعیین حداقل معاش از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده می شود که بر اساس آن حداقل معاش برای سال 1374 معادل500/460/6 ریال بوده که در سال1383 به رقم 271/287/27ریال رسیده است با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص نسبت شمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و کاکوانی نیز طی سال های 1374 تا 1383 محاسبه شداند. بر این اساس شاخص های مذکور در سال 1374 به ترتیب معادل 52% ، 39% ، 33% ،17% بوده که در سال 83 به ترتیب به 17% ، 33% ،16% ، 3% رسیده است. وضعیت و روند حرکت این شاخص ها نشان دهنده ی بهبود وضعیت فقر و فقرا طی دوره ی مذکور می باشد. هم چنین با مقایسه ی سال های برنامه ی دوم توسعه (78 – 74 ) با سال های برنامه ی سوم (83 – 79 ) در می یابیم که وضعیت فقر طی برنامه ی سوم توسعه نسبت به برنامه ی دوم توسعه بسیار بهتر است این امر از شاخص ها نتیجه می شود هر چند که حداقل معاش در برنامه ی سوم توسعه نسبت به برنامه ی دوم افزایش یافته است.

خلاصه ماشینی:

"افزون بر این، یادآوری این نکته می‌تواند تفسیر بهتری از آمار و داده‌های استفاده‌شده را بیان کند، بدین ترتیب که استفاده از دهکهای دهگانه به طور مستقیم تأثیری در خط فقر ندارند؛ زیرا استفاده از آنها تنها برای برآورد توابع انگل انجام‌شده است ()، آنگاه به منظور برآورد سیستم مخارج خطی از () توابع انگل کمک گرفته‌ایم و به این ترتیب، سیستم مخارج خطی نیز نسبت به پارامترها خطی‌شده و در نهایت، حداقل معاش() با استفاده از داده‌های هشت گروه کالایی اصلی تعیین شده است. گروه پوشاک نوع مدل متغیرها ضرائب دهکهای هزینه‌ای پوشاک RSS مدل با عرض از مبدأ یکسان ضریب ( آماره t) 062/0 (26) 80/0 5886495 مدل با عرض از مبدأ متفاوت ضریب ( آماره t) 065/0 (64) 94/0 3473773 آماره‌ی F محاسبه شده برابر86/6 است که از مقدار جدول بزرگتر است، لذا فرضیه‌ ردشده و تابع انگل گروه پوشاک به صورت مدل با عرض از مبدأ متفاوت برای هر مقطع خواهد بود. برای برآورد رابطه بالا، ابتدا یک جابجایی ساده را به صورت زیر انجام می‌دهیم: (15) نکته قابل ذکر این است که در طول سال‌های مختلف در این مدل ثابت بوده و تنها از کالایی به کالای دیگر متفاوت است و برای آشکارکردن آنها از شاخص قیمت استفاده می‌کنیم، بدین ترتیب که با ضرب در شاخص قیمت حداقل مخارج سال t برای کالای i ام را به دست می‌آوریم. بنابراین، با توجه به مطالب بالا- که برای برآورد از مدل داده‌های تابلویی با عرض از مبدأ متفاوت برای هر مقطع استفاده می‌کنیم- در نهایت، برآوردهای به‌دست آمده () به صورت زیر خواهد بود: عنوان خوراکی‌ها پوشاک مسکن لوازم و اثاثه بهداشت و درمان سایر حداقل معاش گروه‌های کالایی 14065 13301 5038 12551 4193 15457 6."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.