Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 53 تا 76)

کلیدواژه ها :

توزیع درآمد ،سرمایه انسانی ،آموزش رسمی ،ضریب جینی ،میانگین و انحراف معیار سطح سواد ،پراکندگی آموزشی

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد، آموزش، پراکندگی، سطح سواد، اقتصادی، آموزش رسمی بر توزیع درآمد، توزیع درآمد ایران، تأثیر آموزش رسمی بر توزیع، جامعه، سطح سواد جامعه

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تاثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

خلاصه ماشینی:

"از این رو در این تحقیق به تبعیت از مطالعات مشابه 2 برای بررسی اثر آموزش بر توزیع درآمد، از دو مدل به شرح زیر استفاده خواهد شد: (20) (21) که در آنها: : ضریب جینی (توسط مرکز آمار ایران به روش ناپارامتری محاسبه و در نشریه تفصیلی آمارگیری از هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی چاپ شده است)؛ : نرخ تورم (بر اساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد)؛ : نرخ بیکاری (بر اساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 1347-1376 و آمار منتشره سازمان برنامه و بودجه برای سالهای 1377-1380 می‌باشد)؛ : شاخصی از اندازه دولت (که عبارت است از نسبت بودجه دولت به کل تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت 1376)؛ : لگاریتم طبیعی متوسط سالهای تحصیل 3 ؛ : لگاریتم طبیعی پراکندگی آموزش؛ : متغیر مجازی که مقدار آن برای سالهای 1359 تا 1367 برابر 1 و برای سالهای دیگر معادل صفر است. 1. خروجی Eviews مربوط به این سیستم در پیوست (الف) قابل مطالعه است با توجه به اینکه: نظر به اینکه در سال پایانی (1380) متوسط سواد نیروی کار برابر با (58/5) سال است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت: یعنی اگر سطح سواد به میزان یک سال افزایش یافته و به 68/6 سال برسد، ضریب جینی 041/0- واحد کاهش خواهد یافت. در تحقیق حاضر همچون مطالعات مشابه پراکندگی آموزشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این شاخص عبارت است از انحراف معیار آموزش که به صورت زیر محاسبه می‌شود: و که در آن انحراف معیار آموزش، سهمی از جمعیت با تحصیلات، تعداد سالهای مورد نیاز برای کسب سال تحصیل، متوسط سالهای تحصیل و جمعیت مورد بررسی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.