Skip to main content
فهرست مقالات

مدل تصحیح خطای تقاضا برای انواع متفاوت برنج وارداتی و برنج داخلی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 119 تا 136)

کلیدواژه ها :

ایران ،واردات ،برنج ،سیستم تقاضای تقریبا ایده آل ،مدل تصحیح خطا ،کشش مارشالی ،کشش هیکسی

کلید واژه های ماشینی : برنج، واردات، برنج وارداتی و برنج داخلی، انواع متفاوت برنج وارداتی، واردات برنج، کشش خودقیمتی، قیمت، کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه‌مدت، برنجهای خارجی و برنج ایرانی، تایلندی

برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل ، برای انواع برنج شامل پاکستانی، تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت هیکسی همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرف توسط دولت وارد می شوند، لذا مکمل بودن آنها به دلیل ذائقه مصرف کنندگان نمی باشد.

خلاصه ماشینی:

"از این رو، بررسی تقاضا و تخمین کششهای قیمتی خودی و جانشینی و نیز کشش مخارج آن، برای انواع برنجهای داخلی و وارداتی از نظر سیاستهای بازرگانی خارجی و نیز تامین برنج مورد نیاز مصرف‌کنندگان، حائز اهمیت است. به دلیل اهمیت برنجهای تایلندی و پاکستانی (به عنوان دو منبع عمده واردات برنج ایران) و برنج داخلی، پارامترهای تابع تقاضا برای این سه نوع برنج با استفاده از مدل ECM - LA/AIDS ، گاراگینیز و دیگران (Karagiannis, G. Cointegrated مطالعات بسیار زیاد دیگری در خصوص استفاده از انواع سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل و تقریب خطی آن در ایران و جهان انجام گرفته است که در اینجا مجال معرفی کامل همه آنها وجود ندارد. کشش‌پذیریهای مارشالی و مخارجی برای انواع برنج طی سالهای 1360-1383 انواع برنج کشش‌پذیریهای خود قیمتی کشش‌پذیریهای مخارجی کوتاه‌مدت بلندمدت کوتاه‌مدت بلندمدت پاکستانی تایلندی ایرانی 22/0 35/0- 88/0- 019/0- 173/0- 954/0- 97/0- 59/0 074/0 054/0 37/1 973/0 سایر برنجهای خارجی 26/1- 155/0- 44/3 041/0 مأخذ: نتایج تحقیق کشش خودقیمتی کوتاه‌مدت برنج پاکستانی اگر چه دارای علامت مناسب نیست، ولی بسیار کوچک (22/0) و در بلندمدت منفی (019/0-) و نزدیک به صفر است. نتیجه‌گیری با استفاده از مدل ECM و سیستم تقاضای LA/AIDS‌ ، پارامترهای معادلات تقاضا برای چهار نوع برنج پاکستانی, تایلندی, سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی را با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد کردیم. کششهای خود قیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت مارشالی برای کلیه انواع برنج، به جز سایر برنجهای خارجی که پارامترهای معادله آن به‌طور مستقیم برآورد نشده است، از نظر قدرمطلق بین صفر تا یک است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.