Skip to main content
فهرست مقالات

هزینه دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 193 تا 212)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،تراز تجاری ،هزینه های دفاعی ،پس انداز و تولید ناخالص داخلی

کلید واژه های ماشینی : هزینه‌های دفاعی ، رشد اقتصادی ، مدل ، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی ، ایران ، پس‌انداز ، GDP ، رشد هزینه عمومی دفاعی ، Iran ، نرخ رشد

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تاثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج برآورد مدل تقاضا معادلة پیشنهادی تقاضا برای هزینه‌های دفاعی ایران طی دورة 1350-1382 به شرح زیر می باشد: تخمین این مدل در طول دورة 1350-1382، با استفاده از روش همگرایی 1 صورت گرفته و روابط تعادلی موجود بین متغیرها با استفاده از روش مذکور برآورد شده است. ب. معادله پس‌انداز تخمین رابطه لگاریتمی تابع پس انداز، طی دورة 1350-1382 به روش GLS صورت گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: همانطور که ملاحظه می‌شود، اثر رشد هزینه‌های دفاعی بخش عمومی(ضریب کشش) روی پس‌انداز منفی و بر اساس مباحث مربوط به توزیع مجدد درآمد، حساسیت نرخ رشد تولید نسبت به پس‌انداز مثبت می‌باشد. نتایج به‌دست آمده از برآورد سیستم معادلات همزمان، اشاره به این نکته دارد که اثر مستقیم هزینه دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن بر روی پس‌انداز و تراز تجاری در سطح اطمینان 95% منفی و معنی‌دار است. به منظور طراحی الگویی برای تعیین اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی عمومی بر رشد اقتصادی، دستگاهی با چهار معادله و با استفاده از روشهای تک‌معادله‌ای (OLS, 2SLS) و روش دستگاه معادلات همزمان(3SLS) برای تشریح روابط موجود بین متغیرها ارزیابی شده است. JEL Classification: Q39, Q49 Keywords: Portfolio management, expected present value, efficient frontier, dynamic programming model, risk tolerance, certainty equivalent, preference analysis Defence Expenditures Effects on Economic Growth; The Case of Iran Mohammad Hosein Hasani, Ph. D. JEL Classification: H5 Key Words: Defence Expenditures, Economic Growth, Trade Balance, Saving, Gross Domestic Product, Iran."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.