Skip to main content
فهرست مقالات

صدایی شاخص از ادبیات ژاپن

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : ژاپن ، ژاپن ، اوئه ، بالزاک ، رمان ، صدایی شاخص از ادبیات ژاپن ، ابورواوئه جایزه نوبل ادبیات سال ، داستان ، سیاسی ، تخیلی

خلاصه ماشینی:

"عمومیت دادن به‌ قوانین گال و لاواتر،که امروزه به طور کلی تخیلی و بچگانه به نظر می‌رسد، تمام ارزش خود را در اثر بالزاک به‌ عنوان علم تخیلی باز می‌یابد،علمی که‌ روابط درونی را منطقی جلوه داده و انطباق آن با واقعیت می‌تواند فقط ارزش مجازی داشته باشد. و چند سطر بعد پس از توصیف‌ بررسی‌های فلسفی می‌افزاید:«در بالا بررسی‌های تحلیلی مطرح هستند که‌ دربارهء آنها چیزی نمی‌گویم،زیرا فقط یک مطلب دربارهء آنها یعنی تحلیل کنندگان جوایز احتمالی به اوئه‌ خواهند بود یا خبر؟ یکی از اساتید دانشگاههای ژاپن‌ اوئه را از معدود روشنفکران ژاپنی‌ می‌داند به واقع طرف‌ اعتماد باشد. این عنوانها نشان‌ می‌دهند آثاری مورد نظر است که به‌ طور کامل با آنچه که رمان نامیده‌ می‌شود تفاوت دارند. آنها می‌بایست نتیجهء کاربردی اثر باشند، نقطهء تعهد آن و تأثیر سریع آن روی‌ نقاط عصبی شناخته شده،و به طور کامل قابل درک است که این قسمت، به علت تحولی که در فکر بالزاک رخ‌ داده،به صورت ابتدایی باقی مانده‌ است،در حالی که بالزاک خود را مجبور به اجرای این طرح می‌کرد، طرحی که همیشه نیاز داشت نکات و بخشهای جدیدی به آن اضافه شود. برنامهء او بنا بر گفتهء خودش«بازگشت به‌ اصولی است که در گذشته وجود داشته زیرا آنها ابدی هستند»و او بسیار واضح ارزشی را که این اصول از دید او دارند بیان می‌کند:«من در روشنایی دو واقعیت ابدی می‌نویسم:مذهب و مشروطه،دو نیاز که حوادث معاصر اعلام می‌دارد هر نویسندهء عاقلی باید سعی کند کشورمان را به سوی آنها راهبر شود»."

صفحه: از 80 تا 81