Skip to main content
فهرست مقالات

شعر تاجیک؛ گرایشهای فکری و روند تحولات ادبی

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 5 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، تاجیک ، تاجیکستان ، شعر تاجیک ، ادبی ، فارسی ، شوروی ، بازار صابر ، شعر نو ، روس

خلاصه ماشینی:

"به نظر شما موضوع شعر امروز در مورد شعر تاجیکستان چگونه بوده است؟به طور کلی از این‌ نظر که آیا احساس می‌کنید شعرش در حال بالندگی‌ است یا خیر،شاعران اصولا مجمعی دارند،مجلات‌ ادبی در این باره چه وضعی دارند؛اشعار چگونه چاپ‌ می‌شوند و مجله یا روزنامه‌ای به این منظور وجود دارد؟ بازار صابر:تا دو سال پیش از این شعر تاجیک رو به‌ سوی پیشروی داشت و همیشه رشد می‌کرد؛همیشه‌ یک نوع تازگی در تصویر و ساختمان شعر تاجیک‌ منتظم پیدا می‌شد،خاصه از سال 0991 تا به امروز که تظاهرات و شکست و از هم پاشی که پیش آمد شعر هم به همین سرنوشت دچار شد؛به طوری که نیمی از شاعران به افغانستان متواری شدند و نیمی به جاهای‌ دیگر. ما منتقدی داشتیم به نام بیک تاش که بینی درازی‌ داشت و می‌گفت او فوتوریست است بورژواست و به‌ شاعران و نویسندگان دیگر کاری نداشت بعد از فوت‌ پیرو شاعر دیگر گفته بود: «در روز مرگ پیرو بر گفت از سهیلی‌ از بیک تاش بد عفو بریده باد بینی» کیهان فرهنگی:استاد بازتاب موج نو شعر تاجیک در بین مردم چگونه بوده و مردم با این گرایشی که به سمت‌ فرهنگ فارسی و ایرانی وجود دارد چگونه برخورد کرده‌اند؟ بازار صابر:اگر مقصود شما مردم کوچه و بازار هستند آنان نه این را می‌دانند نه آن را و نه به این کار دارند و نه به آن و قشر باسواد هر دو را می‌خوانند."

صفحه: از 5 تا 11