Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(4 صفحه - از 50 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، کتاب ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، تهران ، سیاسی ، اشعار ، سازمان مطالعه و تدوین کتب

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) این کتاب هشتمین شماره از مجموعه آثار پیرامون داستان زندگی‌ پیامبر بزرگ اسلام است که برای‌ کودکان و نوجوانان تدوین شده است. کتاب حاضر که در برگیرنده مفاهیم‌ روش ارزشیابی زبان انگلیسی است، برای دانشجویان رشته‌های آموزش و دبیری زبان انگلیسی در مقطع‌ کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس‌ «آزمون سازی زبان»به ارزش 2 واحد تدوین شده است. این کتاب از سلسله کتابهای کمیته‌ تدوین کتب زبانهای خارجی برای‌ رشته‌های مختلف دانشگاهی می‌باشد که برای رشته مهندسی مواد(علم‌ فلزات)تهیه شده است. این کتاب از جمله کتابهای کمیته‌ تدوین کتب زبانهای خارجی برای‌ رشته‌های مختلف دانشگاهی می‌باشد که برای رشته مهندسی نساجی تهیه و تدوین شده است و سعی شده که زبان‌ تخصصی در آموزش علوم مؤثر واقع‌ گردد. در این کتاب که جلد اول از این‌ مجموعه است شرح حال و چند اثر از تعدادی از شاعران متعهد معاصر که در زمینه جنگ تحمیلی سروده شده‌ گردآوری و به چاپ رسیده است. *مجموعه مقاله‌های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌ انسانی دانشگاهها(سمت)،تهران: انتشارات سمت،3731، یازده-856 ص،0052 نسخه. کتاب حاضر چهارمین شماره از مجموعه داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام است که برای کودکان و نوجوانان تدوین شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) این کتاب هفتمین چاپ از شماره‌ 71 از مجموعه داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام است که برای نوجوانان‌ تدوین شده است. کتاب حاضر شانزدهمین شماره از مجموعه داستان زندگی پیامبر است که‌ برای نوجوانان و کودکان تدوین شده‌ است."

صفحه: از 50 تا 53