Skip to main content
فهرست مقالات

تحول نظام قضایی؛ گره ها و راه حل ها

مصاحبه شونده:

(16 صفحه - از 12 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : قضایی، اسلام، قانون، فقه، قاضی، نظام قضایی، حکم، تشکیلات، عرف، جامعه

خلاصه ماشینی:

"سؤالات مطرح شده با استادان و صاحبنظران‌ محترم آقایان:آیت‌الله موسوی بجنوردی،دکتر فیض،آیت‌الله معرفت و دکتر مهرپور بدین شرح‌ است: 1-آیا اسلام یک نظام قضایی به معنای کامل آن‌ دارد که پاسخگوی نیازهای حقوقی و قضایی‌ حکومت اسلامی باشد؟چه راههای عملی به‌ منظور تدوین نظام قضایی منسجم و کارآمد وجود دارد؟ 2-با توجه به اهمیت سرنوشت‌ساز نظام قضایی در کشور،به نظر شما علمای اسلام و حوزه‌های علمیه‌ از یک سو و مسؤولین جمهوری اسلامی از سوی‌ دیگر در معرفی نظام قضایی اسلام که پاسخگوی‌ نظام اسلامی باشد موفق بوده‌اند؟وظایف حوزه‌ها و مسؤولین در این مسیر کدام است؟ 3-آیا تقسیمات سیستم قضایی کنونی در نظام‌ اسلامی با کلیات اصول و مبانی تثبیت شده در سیستمهای حقوقی دنیا منطبق است؟راههای‌ نزدیکی این سیستم با سیستمهای موجود دنیا کدامند؟ 4-مشاهده می‌شود در برخی از معضلات قضایی‌ با فقدان احکام راهگشا(احکام منطبق با زمان و مکان)برای قضات مواجهیم،به گونه‌ای که دستگاه‌ قضایی گاهی ناچار به استفاده از احکام زمان سابق‌ یا احکام حقوقی-قضایی دیگر کشورها می‌شود نظر به اینکه برخی از احکام قضایی اسلام مورد عمل واقع نشده،آیا در این گونه موارد مجاز به‌ گزینش سایر نظامهای حقوقی تجربه شده در دیگر کشورها و انطباق احکام دین با آنها هستیم؟ 5-آیا پاسخ تمامی مشکلات قضایی زمان را می‌توان در کتابهای فقهی-قضایی به دست آورد یا اینکه این کتابها باید متناسب با نیازهای زمان‌ مورد اصلاح قرار گیرند؟همچنین آیا برای قاضی‌ تنها آشنایی اجتهادی(و در برخی موارد تقلیدی) به فقه کافی است؟اگر چنین نیست به چه علومی‌ و در چه سطحی نیازمند است؟برای نمونه‌ فراگیری علومی از قبیل روان‌شناسی جرم، جامعه‌شناسی حقوقی،جرم‌شناسی و..."

صفحه:
از 12 تا 27