Skip to main content
فهرست مقالات

معنای عشق با نگاهی به فلسفه ماکس شلر (1)

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : عشق، فلسفه ماکس شلر، خدا، تنفر، معنای عشق، مفهوم شلر از عشق مسیحی، نیچه، شلر عشق مسیحی و یونانی، یونانی، عشق مسیحی

خلاصه ماشینی:

"شلر برای بیان این عشق مسیحی راستین قدیس فرانسیس آسیسی8را نمونه می‌آورد:«هنگامی که فرانسیس آسیسی زخمهای چرکین را می‌بوسد و حتی ساس‌هایی که او را می‌گزند نمی‌کشد،بلکه بدن خود را همچون میزبانی مهمان‌نواز در اختیار آنها می‌گذارد، این اعمال(اگر از بیرون به آنها نگاه کنیم)می‌توانند نشانه‌هایی از غرایز و ارزش‌گذاری انحرافی باشند،اما به واقع چنین نیستند. 9اما من فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشد نظر شلر را به این نحو تفسیر کنیم،یعنی او را مدعی این بدانیم که فرد مسیحی برای«به دست آوردن برترین خیر و رسیدن به مرتبه خدایی»باید نگرشی عاشقانه داشته باشد،بلکه دارا بودن این نگرش نشان دهندۀ این حقیقت است که وی به برترین خیر و مرتبه خدایی رسیده است. آیا این بدان معناست که انسانها در عشق به خدا و به یکدیگر تا اندازه‌ای آزاد هستند؟آیا ما می‌توانیم به اختیار خود عاشق شویم یا عشق چیزی است که خود را بر ما تحمیل می‌کند؟در فصل دوم دیدیم که از نظر اورتگا12عاشق شدن چیزی نیست که بتوان آن را آزادانه انتخاب کرد،بلکه هنگامی که اسیر افسون و فریبندگی معشوقمان می‌شویم بر ما عارض می‌شود."

صفحه: از 16 تا 17