Skip to main content
فهرست مقالات

در آفتاب مهربان شهرهای دور...

گزارشگر:

(3 صفحه - از 18 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : تاجیکی ، تاجیکستان ، شاهنامه ، فارسی ، شعر ، زبان ، بخارا ، سمرقند ، ایران ، آفتاب مهربان شهرهای دور

خلاصه ماشینی:

"از مختصات سبکی(یعنی زبانی و اندیشگی) تاجیکان،یعنی عبارات و لغاتی که زیاد تکرار می‌کردند و جلب توجه می‌کرد،مثل آوردن صفت بی‌زوال برای شاهنامه:شاهنامۀ بی‌زوال فردوسی(ف را اشباع می‌کردند)یکی هم واژه‌های ارواح و نیاکان بود،چنان که مدام از رادیو می‌شنیدم که باید طوری عمل کنیم که ارواح نیاکان از ما خشنود باشد و چنان که در آن شعر زیبای بازار صابر هم آمده است: «مرده‌هامان مرده‌هاتان را نمی‌بخشند!» این فکر در ایران باستان بسیار قوی بود،معتقد بودند که ارواح نیاکان ناظر بر حال آنان است. اما شیراز در حدود سمرقند و بخاراست و بدین ترتیب برای بیت حافظ ایهام تناسب تازه‌ای پیدا شده است: {S«اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را# به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»S} برای کسانی که به تاریخ گیلان علاقه‌مند هستند باید اشاره کنم که صدر الدین عینی-پدر ادبیات جدید تاجیکی-با علاقۀ زیاد قیام جنگل را زیر نظر داشته و در مقالات خود بارها از میرزا کوچک خان ستایش کرده است. به ظاهر در قدیم هم در سمرقند ترک و تاجیک با هم بوده‌اند و حافظ دو بار در اشاره به امیر تیمور لغت ترکان سمرقندی را به کار برده است: {S«خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم# کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی»# «به خوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفایی‌ها# که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی»S} خوشبختانه هواپیما در بازگشت از فراز بخارا و سمرقند و آمودریا گذشت {S«و هواپیمایی،که در آن اوج هزاران پایی# خاک از شیشۀ آن پیدا بود»S}8 درخت‌های پاسفید در این مقاله بنای من آن بود که به مسایل سیاسی نپردازم."

صفحه: از 18 تا 20