Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حماسه ایران و یونان

نویسنده:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، ایران ، توران ، یونانی ، مقایسه حماسه ایران و یونان ، اسطوره ، داستان ، نماد ، ایلیاد ، ادیسه

خلاصه ماشینی:

"فرهنگ ایران به گونه‌ای از نخستین روزگاران پیدایی در این نامۀ ورجاوند و بی‌مانند سروده شده و برای ما به یادگار مانده است تا فروپاشی پادشاهی ساسانی آنچنان که می‌دانید،سرگذشت و سرنوشت همۀ تیره‌هایی که بر پهنۀ سپند ایران در درازنای تاریخ می‌زیسته‌اند،به شیوه‌ای نمادین و اسطوره‌ای یا گاه تاریخی در«شاهنامه»جاودانه شده است. در هر بخش این داستان ما با نمادی اسطوره‌ای روبه‌رو هستیم:اینکه دهاک چیست؟چرا دو مار بر دوش او می‌روید،از بوسه جای دیو؟چرا فریدون می‌باید بر دهاک بشورد؟چرا فریدون پور آبتین است؟چرا باید گاوی به نام برمایه یا پرمایه فریدون را بپرورد؟چرا فرانک فریدون را به البرز کوه می‌برد،از بیم دهاک؟چرا کاوه از درون مرزهای ایران بر دهاک می‌شورد؟چرا کاوه آهنگر است؟برای نمونه درودگر نیست؟برای نمونه،چرا آن پوست‌پاره را بر نیزه می‌کند که درفش کاویان می‌شود پس از او؟در همۀ این چهره‌ها،نکته‌ها و پیامهایی نهفته است که ما به یاری اسطوره‌شناسی،نمادشناسی باستانی می‌باید به آنها راه بجوییم،خواست من درنگ بر هیچ کدام از این داستان‌ها یا نمادها نیست. هر زمان که ما آغاز کردیم«شاهنامه»را از این دید دیگر بنگریم، ژرفاگرای،نهادشناس،جان‌پژوه،باور خواهیم کرد که «شاهنامه»نامه فرهنگ ایران است،این همان مرزی است که اسطوره را از تاریخ جدا می‌کند؛چرا هر زمان ما نیازی داریم به همدلی،هم‌اندیشی و به اینکه خود را در آیینۀ اندیشۀ دیگری ببینیم،کتابی تاریخی را (به تصویر صفحه مراجعه شود) شاهنامه فردوسی-کشته شدن سیاوش به وسیله گرسیوز-کتابخانه کاخ گلستان-تهران برنمی‌گیریم و نمی‌خوانیم."

صفحه: از 26 تا 29