Skip to main content
فهرست مقالات

نوآوری و خلاقیت مدیران مدارس دورۀ دوم متوسطه شهرستان خرمشهر مقاله

نویسنده:

چکیده:

خلاقیت هر نظام اجتماعی، پدیده‌ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است. اساس و عصارۀ خلاقیت، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده برای رسیدن به ایده‌های جدید است. یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روان‌شناسان و دانشمندان علوم ‌انسانی را به خود مشغول نموده، چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در مدیران می‌باشد. اصولا یکی از شاخه‌های رشد و ابتکار هرکشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیرساخت آن جامعه می‌باشد. جوامعی که بتوانند خلاقیت مدیران را احیا و شکوفا سازند، از میزان قابل توجه توسعه، رشد و شکوفایی عمل برخوردار خواهند شد و بالعکس به هر میزان که خلاقیت، پرورش و تعالی و شکوفا نشود رکورد عملی، صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داشت. یکی از مهمترین هدف‌های آموزش و پرورش، تربیت مدیران خلاق است؛ زیرا خلاقیت عامل کلیدی کلیه پیشرفت‌های بشری بوده و خواهد بود؛ بنابراین در سیاست گزاری‌های آموزشی خلاقیت پرورش افرادخلاق از اولویت خاصی برخوردار می‌گردد. در دنیای کنونی نقش نوآوری و خلاقیت در یک مجموعه، به عنوان یکی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به رشد روز افزون مدارس از یک سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به نوآوری و خلاقیت روزانه و موثر بیشتر می‌شود. شهرستان خرمشهر دارای اغلب مدیران و معلمان خلاق و دست‌اندر کار فرایند نوآوری و خلاقیت هستند. این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است برآن است که به نوآوریی مدیران در امر آموزش و مدیریت مدارس دوره دوم متوسطه بپردازد. نتایج این جستار حاکی از آن است که نوع سبک رهبری و مدیریتی با خلاقیت مدیران در ارتباط مستقیم است. و در پایان پیشنهاداتی ارائه خواهد گردید. واژه‌های کلیدی: خلاقیت، نوآوری، آموزش و پرورش، مدیران، مدارس

The creativity of any social system is a phenomena based on a logical order and a function of the creativity of the individuals from whom the system is composed. The essence of creativity is to combine two or more ideas and ideas to come up with new ideas. One of the issues that has long been in the minds of thinkers, psychologists, and humanities scientists is how creatives and managers develop their creativity and initiative. Basically one of the branches of growth and innovation of any country is the flourishing and manifestation of creativity and initiative as the infrastructure of that society. Communities that can revitalize and flourish managers' creativity will enjoy significant levels of development, growth and prosperity, and vice versa, unless creativity, nurturing and excellence flourish. Had. One of the most important goals of education is to nurture creative managers because creativity has been and will be a key factor in all human advancements; In today's world, the role of innovation and creativity in a complex is seen as one of the primary elements of management. Thus, it seems that with the increasing growth of schools on the one hand and the complexity of management issues on the other hand, the need for daily and effective innovation and creativity is increasing. Khorramshahr city has many creative directors and teachers involved in the process of innovation. This paper, which is based on a descriptive and analytical method based on library studies, aims to innovate principals in the education and management of secondary schools. The results show that the type of leadership and management style is directly related to managers' creativity. Finally, suggestions will be made.

خلاصه ماشینی:

نوآوری و خلاقیت مدیران مدارس دورۀ دوم متوسطه شهرستان خرمشهر رقیه یونس زاده کارشناس ریاضی، دانشگاه چمران اهواز، مدیر دبیرستان دوره دوم دخترانه طلوع دانش خرمشهر چکیده خلاقیت هر نظام اجتماعی، پدیده‌ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است. جوامعي كه بتوانند خلاقيت مدیران را احيا و شكوفا سازند، از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايي عمل برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت، پرورش و تعالي و شكوفا نشود ركورد عملي، صنعتي و فرهنگي را بايد براي آن جامعه انتظار داشت. با توجه به این كه نوآوری و خلاقیت فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازماني است و تعاملات قسمت‌های مختلف را برقرار مي‌كند؛ بنابراین یك ابزار موثر در هماهنگ سازی كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي‌شود و در مدارسي كه فرایند نوآوری و خلاقیت به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را به دنبال خواهد داشت كه یكي از آنها می‌تواند در عملكرد مدیران موثر واقع شود. (رابینز، 310:1998) بدیهي است در جهت فراهم آوردن فرصت‌ها و تحقق نیازها و خواسته‌های دانش آموزان مي‌باشد، لذا باید هرچه بیشتر به خلاقیت و نوآوری این مدارس اهتمام ویژه‌ای را مبذول داشت تا از این طریق بتوانیم در عرصه های گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصای كشورمان نقش بسزایي را ایفاء كنند. سازمان‌های آموزشی وظیفۀ فراهم آوردن زمینۀ رشد و پرورش خلاقیت و همچنین استفادۀ صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی‌های افراد را به عنوان امری مهم بر عهده دارند که این خود زمینه‌ساز توسعۀ فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی در جامعه می‌شود.

کلیدواژه ها:

نوآوری ، خلاقیت ، آموزش و پرورش ، مدیران ، مدارس

Innovation ، education ، Creativity ، Schools ، principals


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.