Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش تدریس 5Eدرحیطه ی شناختی یادگیری درس زیست شناسی

نویسنده:

(19 صفحه - از 31 تا 49)

چکیده:

روش تدریس5E با رویکرد ساختن گرایی یکی از نظریه‌های برگرفته از نهضت فلسفی ـ اجتماعی پست ‌مدرنیسم در قرن بیستم است. در این روش 5 مرحله اصلی برای اجرای الگو در ساختن‌گرایی در نظر گرفته می‌شود؛ که عبارتند از درگیرکردن، کاوش، شرح و توصیف، گسترش و ارزشیابی؛ هدف این پژوهش مطالعه اثربخشی روش تدریس 5E بر حیطه‌های شناختی (دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) درس زیست‌شناسی است. روش این پژوهش، شبه‌آزمایشی در دو گروه مستقل آزمایش و گواه و اجرای پس‌آزمون است. جامعه ‌ی آماری این تحقیق شامل همه‌ی دانش‌آموزان پایه دهم رشته علوم تجربی دوره‌ی متوسطه دوم مدارس پسرانه شهر خلخال در سال تحصیلی 96ـ95 می‌باشد. برای جمع‌آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای گرداوری داده های بخش میدانی از روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه( آزمون کتبی محقق ساخته) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری spss21 و با توجه به نرمال نبودن داده‌ها از آزمون ناپارامتریک من ـ ویتنی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از تفاوت معنادار بین دانش‌آموزان گروه گواه و آزمایش از نظر یادگیری درس زیست شناسی در حیطه‌های شناختی با روش تدریس 5E است. این نتایج نقش و اهمیت روش تدریس 5E را در تدریس درس زیست شناسی نشان می‌ دهد که می تواند در تدریس برخی از مباحث زیست شناسی جایگزین مناسبی برای روش سخنرانی باشد.

کلیدواژه ها:

یادگیری ، روش تدریس 5E ، حیطه‌ی شناختی ، درس زیست‌شناسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.