Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم بازار بانک صادرات استان گیلان در بازارهای پولی و مالی

نویسنده:

(14 صفحه - از 43 تا 56)

چکیده:

امروز، در جهان کلیه مسایل اعم از سیاسی، نظامی، به خصوص درزمینه های اقتصادی و تجاری جنبه رقابتی به خود گرفته است که بالطبع بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین موسسه یا بانکی میتواند در بازار رقابت ماندگار باشد که عوامل دخیل در رابطه با این موضوع را تشخیص و پرورش دهد، مزیت رقابتی ایجاد و متعاقب آن حضور بیشتر در عرصه رقابت در بازار داشته باشد. ازاینجهت رساله حاضر دو هدف شناسایی عوامل موثر بر سهم بازار پول و سرمایه و ارایه استراتژی مناسب با آن در بانک صادرات گیالن را دنبال کرده است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای آزمون فرضیات برای پاسخ دهی به سواالت تحقیق از آزمونهای فریدمن و آزمون نسبت p استفاده شده است. عوامل نوآوری و صدور گواهی سپرده و اعتبار اسنادی بهعنوان عوامل داخلی و شناخت نیاز مشتریان و بازاریابی از طریق کارتهای بانکی بهعنوان عوامل خارجی ازلحاظ برخورداری بانک صادرات از آنان در مقایسه بااهمیت آنان در بازار سرمایه و پول فاصله وجود دارد که باید برای رسیدن به سهم بیشتر بازار موردنظر روی آنها بیشتر کار شود.

کلیدواژه ها:

استراتژی ، شناسایی ، سهم ، قابت ، ماندگار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.