Skip to main content
فهرست مقالات

فراتحلیل رابطه هوش معنوی با تاب آوری

نویسنده:

نویسنده مسئول:

(12 صفحه - از 63 تا 74)

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر فراتحلیل رابطه هوش معنوی با تاب آوری بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. از پایگاه‌های اطلاعاتی داخل کشور برای یافتن و جمع‌آوری گزارش‌های پژوهشی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل ۳۸ مطالعه انجام‌شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ در ایران (زبان فارسی) و همچنین در خارج از کشور (زبان انگلیسی) از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بود که این تحقیقات مشتمل بر ۸۳۴۵ آزمودنی بودند. از ضریب همبستگی پیرسون به‌عنوان شاخص اندازه اثر استفاده شد. کلیه تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار CMA ویرایش دوم انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه اثر خلاصه برای مدل اثرات ثابت برابر ۵۰۷/. و برای اثرات تصادفی برابر ۵۲۰/. است که هر دو در سطح ۰۰۱/. معنی‌دار بودند. بر اساس شاخص کوهن اندازه اثر خلاصه پژوهش حاضر را می‌توان یک اندازه اثر متوسط تفسیر کرد. بین هوش معنوی و تاب آوری رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فراتحلیل ، هوش معنوی ، تاب آوری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.