Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نافع مدنی و منهج وی در قرائت

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 148 تا 157)

کلیدواژه ها :

قاری ،قراءات ،نافع ،ورش ،قالون

کلید واژه های ماشینی : ورش ، همزه ، نافع ، قرائت ، قراءات ، منهج ، قرآن ، کلمه ، خوئی ، قاضی

بحث از قراءات-یعنی تلفظهای رسم الخط قرآن کریم-از بحث‌های مهم علوم قرآنی است که به‌ عنوان یکی از علوم مقدماتی تفسیر،جایگاه خطیری دارد.چرا که اثبات قرآنیت گفتار مقدم بر بحث از آن است و از آنجا که باید از میان قراءات متعددی که به ما رسیده است تنها یک قرائت،صحیح باشد، برگزیدن یکی از قراءات و ترک بقیه کار دشواری است. مقاله حاضر به معرفی نافع مدنی و راویان وی-ورش و قالون-و بررسی منهج(روش کلی)آنها می‌پردازد و از بحث درباره فرش حروف-یعنی اختلافات موردی-اجتناب می‌کند.چرا که مجالی‌ فراتر ای این مقاله می‌طلبد.

خلاصه ماشینی:

"بحث از قراءات-یعنی تلفظهای رسم الخط قرآن کریم-از بحث‌های مهم علوم قرآنی است که به‌ 3-مد بدل-یعنی مواردی که همزه قطع پیش از حروف مدی واقع شده است-را به یکی از کلمه اسرائیل از این قاعده مستثنی است و چنانچه همزه در میان کلمه و حرف پیش از آن،ساکن‌ 4-(م)جمع را چنانچه پیش از همزه قطع باشد ضمه داده و واوی بدان اضافه می‌کند مانند:معکم‌ 8-حرف(د)در کلمه قد را در(ض)و(ظ)ادغام می‌کند مانند فقد ضل و لقد ظلمک(دانی،41- 45؛قاضی،128-138؛ابن جزری،2/2-21؛قاصح،51-62). و نیز کلماتی چون متی،بلی،عسی،که با الف مقصوره روی(ی)نوشته می‌شود و کلمه انی‌ ضمنا کلمه رؤیاک را نیز به تقلیل خوانده است(دانی،46-53؛قاضی،139- 15-(ی)ضمیر را چنان‌چه پیش از همزه مفتوح باشد،مفتوح می‌خواند مانند انی اعلم. 16-(ی)ضمیر را چنانچه پیش از همزه مکسور باشد،مفتوح می‌خواند مانند لعنتی الی(همانجاها). 17-(ی)ضمیر را چنانچه پیش از همزه مضموم باشد،مفتوح می‌خواند مانند:وانی اعیذها 19-(ی)ضمیر را چنانچه پیش از همزه وصل باشد مفتوح می‌خواند مانند:قومی اتخذوا. ضمنا(ی)ضمیر درکلمه محیای(الأنعام،162)را نیز به سکون خوانده است(همانجاها). است ولی عرفا یک کلمه محسوب می‌شود-و همزه دوم مفتوح بود،دو روش از وی نقل‌ 22-اگر دو همزه در یک کلمه کنار هم قرار گرفتند و دومی مکسور بود،دومی را تسهیل می‌کند دومی را چون(الف)می‌خواند مانند جاء اجلهم(همانجاها). بقیه سور بسمله را ذکر می‌کند(دانی،17 و 18؛قاضی،45 و 46؛ابن جزری،1/259-271؛قاصح، 37-40). 8-(ی)ضمیر را چنانچه پیش از همزه مضموم باشد،مفتوح می‌خواند مانند:انی امرت(همانجاها). 10-(ی)ضمیر را چنانچه پیش از همزه وصل باشد،مفتوح می‌خواند مگر در سه مورد انی‌ 14-اگر دو همزه مفتوح در دو کلمه پشت سر هم قرار گرفتند،همزه اولی را حذف می‌کند مانند:"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.