Skip to main content
فهرست مقالات

ز

(3 صفحه - از 76 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : دی، فارسی، زنان، اشعار، مهر، زبان، فروردین، ژاپن، نقد و بررسی، زاهد

خلاصه ماشینی:

"» زردشتیان-جشنها «نوروز و گاهنمای زردشتیان»،از سهراب‌ خدابخشی،3(2)،اردیبهشت‌ 1365:35-36 زرگری،علی‌ مصاحبه‌ها «توضیح»،از علی زرگری،2(5)،مرداد 1364:43 زرگری،علی نیز-نجم آبادی،محمود مصاحبه‌ها زرگری نژاد،غلامحسین‌ «نگرشی بر مجموعه تلوزیونی سربداران در پرتو اسناد تاریخی،تاریخ سربداران بردار»،1()2)، اردیبهشت 1363:24-28 زرندی،واد مشفقی-مشفقی زرندی،جواد زریاب خویی،عباس‌ مصاحبه‌ها «مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب،تداوم تلاشی‌ بزرگ برای انتقال علم»،6(7)،مهر 1368:1-6 درباره‌ «یکی قطره باران:جشن نامه دکتر عباس‌ زریاب خویی،به کوشش احمد تفضلی»، 8(7)،دی 1370:55 زرین خط،غلامرضا درباره‌ «زرین خط،استاد هنرمند سیرجانی در گذشت»، 2(11)،بهمن 1364:38 زرین کوب،حمید درباره‌ «به یاد شادروان دکتر حمید زرین کوب، 1315-1366»،از قمر آریان،4(7)،مهر 1366:55-56 زرین کوب،عبد الحسین‌ «آیا به درست درآمدن فال حافظ اعتقاد دارید؟اگر مورد برجسته‌ای هست که برای شما یا دوستان‌ و آشنایان شما اتفاق افتاده است نقل کنید»، 5(8)،آبان 1367:24-26 «از میان طبعها و تصحیحهای مختلف دیوان حافظ کدام را بیشتر می‌پسندید و چرا؟»،5(8)،آبان‌ 1367:27-28 «اگر بخواهید فقط یک غزل از افظ برگزینید،که‌ النصافا کاری است دشوار،آن غزل کدام‌ است؟»،5(8)،آبان 1367:17-19 «بعضی از محققان برآنند که غزلهای حافظ برخلاف سایر غزلسرایان پیش از او یا معاصر با او،انسجام معنایی و اتحاد مضمونی ندارد،این‌ نظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»،5(8)،آبان‌ 1367:20-23 «به نظر شما جای چه تحقیقی در زمینهء حافظ پژوهی خالی است؟»،5(8)،آبان‌ 1367:8-16 «سه اثر برجسته که در زمینهء حافظ پژوهی نوشته‌ شده است یاد کنید»،5(8)،آبان‌ 1367:29-30 نقد و بررسی‌ «نقش برآب»،از بهاءالدین خرمشاهی،6(10)،دی 1368:37 زعفران‌ «نگاهی به شناخت زغفران ایران»،از جمال زاده، 5(4)،خرداد 1367:32-33 زکریا،مفدی-یادواره‌ها «بزرگداشت یاد مفدی زکریا در الجزیره»،2(9)، آذر 1364:36-37 زکی محمد حسن-محمد حسن،زکی‌ «زمان،زمان خروش است و فصل جوشیدن»مردانی، نصر الله اشعار «زمانه سعدی در ایران و ژاپن»-سعدی،مصلح بن‌ عبد الله نقد و بررسی‌ زمانی،کریم‌ «آشنایی با نهادهای علمی و فرهنگی،بنیاد نهج البلاغه،3(7)،مهر 1365:34 نقد و بررسی‌ «واقعهء صفین در تاریخ،ترجمه‌ای ناقص از کتابی‌ کهن و معتر»(ترجمه)-منقری،نصر بن‌ مزاحم نقد و بررسی‌ زمان،مصطفی‌ درباره‌ «استاد مصطفی زمانی»،8(4)،مهر 1370:55 زمانی اصل،مجید اشعار «چند لافته‌ی کوچک برای احمد مطر»،7(1)، فروردین 1369:49 زمانی اصل،مجید اشعار «گور نبشته‌های ما»،2(2)،اردیبهشت 1364:47 «منظومه در خاک»،7(3)،خرداد 1369:16 «زمزمه»-شکارسری،حمیدرضا اشعار «زمزمه‌ها»-سرفراز،افشین اشعار زنان‌ «برگزاری کنگرهء زن و انقلاب جهانی اسلام در تهران»،4(11)،بهمن 1366:71 زنان-پوشاک‌ «نمایشگاه مقام و منزلت زن در موزه هنرهای‌ معاصر»،8(9)،اسفند 1370:58 زنان در ادبیات فارسی‌ «مقام زن از دیدگاه اقبال»،از شهیندخت کامران‌ مقدم،2(8)،آبان 1364:33-35 زنان در اسلام‌ «سمیای زن در المیزان»،از محمد علی سلطانی، 6(8)،آبان 1368:14-16 زنان در جشم انداز رودخانه-بل،هاینریش‌ نقد و بررسی«برخی ضعیفند اما همه‌ حریصند» زنان دهکوه-فریدل،اریکا نقد و بررسی‌ زنان شاعر «شب شعر شاعره‌های خراسان»،1(12)،اسفند 1363:41 زنان کارگردان‌ «دو نمایشنامه از دو کارگردان زن،بر صحنه»، 2(5)،مرداد 1364:38-39 زنان-کنفرانسها،کنگره‌ها و غیره‌ «کنفرانس جهانی زن»،2(6)،شهریور 1364:44-45 زنان-نقاشی-نقاشی زنان‌ زنان-نمایشگاهها «نمایشگاه مقام و منزلت زن در موزه هنرهای‌ معاصر»،8(9)،اسفند 1370:58 زنج،بهمن‌ «پژواک»،3(4)،تیر 1365:25-27 زنجان-سینماها «هفته فیلم فجر در استان زنجان»،5(1)،فروردین‌ 1367:56 زنجانی،عزالدین‌ مصاحبه‌ها «آیت الله سید عز الدین زنجانی:علامه طباطبائی، جامع حکمت و شعریت»،6(8)،آبان‌ 1368:1-4 «زنگی،آثار و عقاید ابن عربی»-ابن عربی، محمد بن علی درباره‌ زندگی پیکاسو-ریچاردسون،جان نقد و بررسی‌ زندگی جدید الیوت-الیوت،تامس استرنر نقد و بررسی."

صفحه: از 76 تا 78