Skip to main content
فهرست مقالات

کج فهمی‌های معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرند در مورد حالت‌های فیزیکی ماده

نویسنده مسئول:

(11 صفحه - از 57 تا 67)

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه و شناسایی نگرش غلط معلمان مدارس ابتدایی درباره حالات فیزیکی ماده است. جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی در مدارس شهرستان مرند و نمونه آماری پژوهش 50 نفر می باشد. از شرکت کنندگان خواسته شد تا به یک سؤال بازپاسخ درباره‌ی تفاوت بین حالت های فیزیکی جامد، مایع و گازی مواد از جنبه های مختلف مورد توجه خودشان پاسخ دهند. در تحلیل داده های پژوهش، از روشهای تحلیل توصیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معلمان مدارس ابتدایی مرند، برداشت های غلطی درباره حالتهای فیزیکی مواد دارند. برخی از کج فهمی های آنها عبارتند از: شکل جامدات تغییر نمی کند، هیچ فضایی بین ذرات جامد وجود ندارد، گازها تحت تأثیر جاذبه قرار نمی گیرند و مانند مواد جامد و مایعات از بین نمی‌روند، ذرات جامدات از ذرات مایعات بزرگتر هستند و ذرات مایعات از ذرات گازها بزرگتر هستند.

The purpose of this study is to identify the misconceptions of primary school teachers about the states of matter. The statistical population of the study was primary school teachers in Marand, and the statistical sample of the research included 50 people. Each participant was asked to answer the open-ended question about the difference between the states of matters, solid, liquid, and gas. In research data analysis, descriptive analysis techniques have been used. Findings in research indicate that Marand primary school teachers have misconceptions such as: The shape of solids does not change, there is no space between the particles of solids, gases are not affected by gravity, and do not disappear like solids and liquids, the size of solid particles are larger than liquid ones, and liquid particles are larger than gas particles.

کلیدواژه ها:

آموزش شیمی ، کج فهمی ، حالت های فیزیکی ماده ، معلم مدارس ابتدایی

Primary school teacher ، misconception ، Chemistry education ، States of matter


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.