Skip to main content
فهرست مقالات

سخن ماه: بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور

نویسنده:

(3 صفحه - از 4 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : بخشنامه ، اقتصادی ، دولت ، بودجه سال ، ابلاغ بخشنامه بودجه سال ، کل کشور ، لایحه بودجه سال ، مرور بخشنامه بودجه سال ، اصلاح و ابلاغ بخشنامه بودجه ، تامین اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"در ودمین بخش از راهبردهای اساسی کهبه بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ورقابت‌پذیری اقتصادی اختصاص داده شدهاست،اصلی‌ترین مورد که تغییر نظام وساختار متمرکز دولتی به اقتصاد آزادرقابتی می‌باشد و بایستی صریحا و به عنواناولین بند مورد توجه و تاکید قرار می‌گرفت،اثری از توجه به آن دیده نمی‌شود،در بند اولباز دوباره با وجود آنکه بارها یادآور شدیم کهدست کم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه عنوان عمده‌ترین مرکزیت مطالعات وبرنامه‌ریزی اقتصادی کشور بایستی بینسرمایه و درآمد تفاوت قایل شود و وجوهحاصل از فروش نفت خام را که سرمایه متبلورارز می‌باشد،این راستینه چگونه است کهمتوجه این مبنا نشده‌اند که در اینصورتعایدی تلقی نکنند،همان بر سر وجوه حاصل&%45102BONG451G% از فروش نفت خام خواهد آمد که در گذشته برسر این وجوه آمده و همچنان ادامه دارد؛ضمن اینکه با گنجاندن بندهایی مانند افرایشقیمت خریدهای تضمینی،افزایش درآمدکشاورزی به ویژه در مورد قیمتگذاریمحصولات کشاورزی و موارد عدیده دیگر،زمینه‌های تشدید رشد نرخ تورم فراهم خواهدOچنانچه لایححه بودجه سال آتی باهمان روش پیشین تهیه و پیشنهادشده باشد یا پیشنهاد شود،درسال آینده نه تنها اب کسری بودجهبه مراتب بیشتری روبه‌رو خواهیمبود،بلککه نرخ تورم و بیکاریحاکم به مراتب بیش ازتصور خواهد بود. بنابراین،به نظر می‌رسد با توجه به اینکهپیش نویس بخشنامه برای اصلاح و ابلاغ بهدولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست،چنانچه تاکنون تایید و ابلاغ نشده باشدبر مسوولان و کارگزاران مربوط است کهپیش نویس را به نحوی اصلاح نمایند که درمقدمه بخشنامه رعایت مبانی بودجه نویسیمورد تاکید ویژه قرار گیرد و دست کم برایاصلاح بودجه سالانه کل کشور که عنوان شداساس کلیه کاستی‌های اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه تورم وبیکاری می‌باشد،تدبیری انجام پذیرفته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.