Skip to main content
فهرست مقالات

نقش و راهبردهای شرکت های کوچک و خرد در ایتالیا/ بخش دوم

(5 صفحه - از 7 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : صنایع، صادرات، خرد، کارگر، نقش و راهبردهای شرکت‌های، شرکت‌های کوچک و خرد، خرد در ایتالیا، اقتصادی، شرکت‌های تولیدی صنایع دستی، راهبردهای شرکت‌های کوچک

خلاصه ماشینی:

"مقالات(به تصویر صفحه مراجعه شود)مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی نقش و راهبردهای شرکت‌های کوچک و خرد در ایتالیابخش دوم اشاره: اول اینکه،این مقاله نقش اصلی شرکت‌های کوچک و خرد،به ویژه در صنایع سنتی و میزان مشارکت آنها در اشتغالزلیی و صادرات ایتالیا،راموردبررسی قرار می‌دهد. این میزان به ویژهدر شرکت‌های خرد زیاد است:68 درصد درسال 2001 برای کلیه بخش‌ها که بالاترینمیزان از آن بخش توزیع(74/5 درصد)بود وبعد از آن به ترتیب،خدمات جانبی،ساخت وساز،و در بخش تولیدات،فرآوری مواد غذایی،پوشاک و منسوجات،تولیدات چرمی،چوب ومواد معدنی غیر فلزی قرار می‌گرفتند( tatsI سال 2002). بلوغ بازار داخلی و بحران‌های شرکت‌هایبزرگ که رقابت را اقتصادهای نوظهور بهویژه در بازارهای کوچک تشدید کرده نقششرکت‌های کوچک را تغییر داده است اینشرکت‌ها دیگر به عنوان واحدهای مستقل وتنها در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه بخش‌هاییاز یک نظام بزرگتر را تشکیل می‌دهد پسجدول شماره یک‍-سرمایه‌داری شخصی در ایتالیا:برخی ویژگی‌های خاصمنبع:براساس داده‌های enrcnailgaT-eremacnoinU &%45103BONG451G% الگوی سنتی در ایتالیا که از آن با عنوان"رشد حاصل از انباشتگی"یاد می‌شد،حال باعبارت"رشد از طریق تکثیر"خارج از شرکتتعریف می‌شود. نیاز به فعالیت در مجموعه‌ای با رقابتبیشتر و دارای واحدهای تولیدی بزرگ،شرکت‌های خرد و کوچک را وادار کرد که بهنوآوری بپردازند،کاری که از راه تولید وکانیسم سنتی امکانپذیر نبود بلکه به الگوهایسازمانی و راهبردی جدیدتری مربوط می‌شدکه برخی مزایای شرکت‌های بزرگ(قدرت دادو ستد بیشتر،بازاریابی جمعی،بهینه‌سازیپژوهش و غیره)را نیز در بر می‌گرفت و البتهبدون اینکه انعطاف‌پذیری و توانایی کارآفرینی خاص کار و پیشه‌های کوچک کنارگذاشته شود(ویسکونتی،2001). )tatsoruE ،سال 2002)5-این امر نشان می‌دهد که به چه دلیلبین سال‌های 1986 و 1994 بسیاری ازشرکت‌های خرد(85 درصد از شرکت‌هاییک تا پنج کارمند و 65 درصد از شرکت‌هایبا شش تا 9 کارگر)ترجیح دادند در هماناندازه بمانند(ترو،1997)،تمایل شرکت‌هایخرد برای باقی ماندن در یک اندازه(یا به هراندازه‌ای که افزایش ناگهانی نداشته باشد)درگزارش‌های tatsI از سال‌های 2002-1999تایید شده است(2004 جلد ب)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.