Skip to main content
فهرست مقالات

اطلاعات آماری: بازرگانی خارجی کشور در نیمه اول سال 1384

(4 صفحه - از 53 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، کل صادرات غیر نفتی کشور، واردات، شش‌ماهه اول سال، دلار ارزش صادرات، تن انواع کالاهای غیر نفتی، کل وزن صادرات غیر نفتی، ارزش، تن کالای صادراتی در شش‌ماهه، اقلام عمده صادرات بخش صنعت

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات آماریبازرگانی خارجی کشور در نیمه اول سال 1384 (به تصویر صفحه مراجعه شود) الف:صادرات براساس نتایج حاصل از آمار و ارقام ارایهشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایراندر نیمه اول سال 1384،مقدار 9988 هزار تنانواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 3920/4میلیون دلار صادر شده است که در مقایسه بامدت مشابه سال 1383 از نظر وزنی 23/3درصد و از نظر ارزشی 19/5 درصد افزایشنشان می‌دهد که از این رقم 20 میلیون دلاراز محل تجارت چمدانی و 319/3 میلیون دلاراز طریق بازارچه‌های مرزی صادر گردیدهاست. بخش صنعت و پتروشیمی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیگمرک چمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 مقدار 6626/2 هزار تن انواعکالاهای صنعتی و پتروشیمی به ارزش2607/8 میلیون دلار صادر گردیده است کهدر مقایسه اب مدت مشابه سال قبل از نظروزنی حدود چهار درصد و از نظر ارزش حدود20/4 درصد افزایش پیدا کرده است. بخش فرش و صنایع دستی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیسهم وزنی و ارزشی صادرات گروه‌های مختلف کالاهای غیر نفتی در شش ماهه اول سال‌های 84-1383(به تصویر صفحه مراجعه شود) گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 حدود 11/4 هزار تن انواعکالاهای صنایع دستی به ارزش 269/8میلیون دلار صادر گردیده که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 13/5درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 13/9درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش مواد معدنی براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتیگمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماههاول سال 1384 مقدار 2967/3 هزار تن بهارزش 190/6 میلیون دلار انواع مواد معدنیصادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابهسال قبل از نظر وزن 122/1 درصد و از نظرارزش 45/9 درصد افزایش پیدا کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.