Skip to main content
فهرست مقالات

جمعیت اخوان الصفا: فلسفه این جمعیت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جمعیت ، اخوان ، فلسفه ، اخوان الصفاء ، جمعیت اخوان‌الصفا ، رسائل اخوان الصفاء ، اسلام ، باطنیه ، رسائل اخوان ، عقیده

خلاصه ماشینی:

"ابو حیان توحیدی متوفی در 389 که یکی از افراد این جمعیت بوده میگفته است که شریعت اسلام کامل نیست و بلکه دارای اغلاطی است که باید آنرا تکمیل و اصلاح نمود اگرچه بعضی از متشرقین آنها را بیکی از فرق باطنیه نسبت‌ میدهند ولی ما آنچه از کتب و مؤلفات مسلمین و خود رسائل اخوان‌ الصفاء استنباط نموده‌ایم این جمعیت مربوط بباطنیه نبوده و خود دارای‌ یک عقیده و مرام جداگانه بوده است و فرضا که بعضی از عقاید آنها با عقاید باطنیه تطبیق کند نمیتوان آنرا دلیل باطنی بودن آنها قرار داد- زیرا اغلب مذاهب و ادیان در بعضی از عقاید با هم اتفاق‌ (1)شاید عمر اصلا کسان ؟؟؟ دارند-همین طور بودن رسائل آنها در قلعه الموت ابدا باطنی بودن‌ آنها را تایید نمینماید-چه هر فرقهء کتب و مؤلفات دیگران را بدست‌ آورده و از آنها استفاده مینماید-و مخصوصا باطنیه برای پیشرفت‌ عقیده خود محتاج بخیلی از کتب و مؤلفات دیگران بوده‌اند -حرف ابوحیان توحیدی را نیز نمیتوان دلیل عقیده جمعیت‌ قرار داد-فرضا که ابو حیان جزء جمعیت نیز این عقیده را دارا بوده است چه-بسیار واقع میشود که یک شخص بیک فرقه منسوب است‌ ولی در خیلی از عقاید با آن فرقه مخالف است-خلاصه هر کسی‌ میخواهد کاملا از عقیده این حزب و مراتب معلومات آنها مطلع شود خوب است که خود رسائل اخوان الصفا را بدقت مطالعه نماید احمد فرامرزی شوریده شیرازی تولد 1274 وفات 1345 مدیر محترم گرامی نامه ارمغان که همواره حفظ آثار ادبی را شعار خود ساخته و بقدر شناسی و ذکر خیر اساتید نظم و نثر فارسی‌ اهتمام دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.