Skip to main content
فهرست مقالات

افراطیون را دوست میدارم

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : افراطیهای، افراطیون، قلم، دولت، عز دولت پادشاه بارباب قلم، گنجشکی، قناعت، مقام بحد اعتدال قناعت، حد اعتدال، اوقات مجد و عز دولت

خلاصه ماشینی:

"ان ارواحی را عاشقم که بمسلک و عقیدهء خود ثابت و ان نفوس ساده را طالبم که تذبیب؟؟و تلون بانها راهی نمییابد ان افراطیهای حساس را دوست میدارم که فریفتهء عقیده و وجدان‌ و احساسات خویش بوده و مسلک معینی را تعقیب و در راه ان گاهی سر انها بفلک سائیده گاهی بقعر دریا فرو میروند بدون اینکه در مسلک‌ انها خللی عارض گردد معتدلین و میانه‌روها را در هر طبقهء ازموده مقاصد انها را بمیزان عقل سنجیده دیدم از هیبت حق و شیطنت باطل ترسیدهء بعقاید متوسطی که بر وجود انها ضرر و نفعی مترتب نیست قناعت کرده با راههای سهل و اسانی پیش گرفته‌اند که فقط انها را ببیابانی میرساند که نه‌ راهنمائی و نه گمراهی و نه خوشبختی و نه بدبختی در ان یافت میشود زندگانی عبارت از تابستانی است که انفاس او حرارت اشتیاق‌ متموج و زمستانی است که بهول طوفانهای خویش میباشد و کسی که‌ زندگانی خود را در وسط قفس حبس نموده تا از هول زمستان و مستی تابستان محفوظ بماند روزهای اولی؟؟شکوه و جمال و شبهای‌ اولی سحر و ارزو مانده و خود او بمردگان شبیه‌تر خواهد بود تا زنده‌ها مانند بلکه کسی زیست میکند که در حال احتضار است نه می‌ میرد و اسوده شود و نه بهبودی مییابد تا در خور افتاب شیر؟؟نماید مثلا کسی که در دیانت حد اعتدال میگیرد پیوسته میان بیم و عذاب و امید ثواب بحال تردید باقی میماند و هرگاه بعبادت مشغول شود عقل او باو خنده میکند زیرا معنی دیانت و خداپرستی فقط اینست‌ که شخص بهیچ چیزی جز خدا توجه نداشته باشد و این با اعتدال‌ در یکجا جمع نمیشود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.