Skip to main content
فهرست مقالات

نهضتهای ملی ایران (37)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بابک، سهل بن سنباط، حصار سهل بن سنباط، معتصم، حصار، بن سنباط نزدیک بابک، بن سنباط از بابک خبر، مرد، فرود، نهضتهای ملی ایران

خلاصه ماشینی:

"بابک گفت:راست‌گوئی که مرد از آنجاست که آنجا زن دارد«چون طعام‌ بخوردند آن مرد سوی افشین شد و گفت بی‌تردید آن مرد بابک است«در همین حال بابک‌ به سهل گفت بهتر دانم که برادرم عبد الله در اینجا نباشد زیرا هرگاه باین محل راه یابند یکی از ما بماند»سهل برای اینکه بابک از وی مشکوک نشود عبد الله را به حصار دهقانی بنام عیسی بن یوسف بن اصطفانوس فرستاد«افشین پس از اطمینان باینکه بابک‌ در حصار سهل بن سنباط بسر میبرد دو تن از سرهنگان خود یکی ابو سعید محمد بن‌ یوسف و دیگری بنام بوزباره را با دو هزار مرد جنگی مأمور دستگیری بابک نمود و بآنان گفت بروید و بنگرید تا سهل شما را چه فرماید و چنان کنید که بابک را زنده‌ بمن آورید«ایشان بیامدند بر یک فرسنگی حصار سهل فرود آمدند و به سهل پیغام‌ دادند که برای دستگیری بابک آمده‌ایم»سهل گفت من نخواهم که از خانه خویشتن‌ او را به شما سپارم که اگر افشین او را نکشد و باز بر ما مسلط گردد کینه از ما بازخواهد «من او را به بهانه شکار به فلان جای میان کوه آوردم و شما را بخوانم یک سرهنگ‌ با سپاه خویش از آن‌سو آید و یک سرهنگ از این سوی تا من بگویم که این سپاه‌ افشین را خبر بوده است و بر ما تاخته‌اند،تا او نداند که من شما را آورده‌ام«ایشان‌ بنشستند«دیگر روز بامداد سهل بابک را گفت در این نزدیکی شکارگاهیست و اگر مایل باشی برای رفع غم و رنجوری بدانجا رویم تا دلت بگشاید،بابک اظهار تمایل کرد و سهل او را بدانجا که وعده کرده بود و مشغول شکار شدند،آنگه‌ بسرهنگان خبر داد و ایشان هر یکی از سوئی به بالای کوه آمدند و بابک را محاصره‌ کردند«در اینموقع بابک در هرحالی‌که مرغ شکاری در دست داشت ایشان را دید و دانست که لشگریان افشین بدانجا آمده‌اند آن مرغ را از کف رها کرد و از اسب فرود آمد و بزمین نشست،تا بدینوسیله خود را مخفی نموده باشد ولی سرهنگان بالای سر او آمدند و بلا دفاع او را گرفتند«بابک سهل را دشنام داد و گفت ارزان فروختی مرا بدین یهودان اگر مال و زر میخواستی ترا بیش از آنچه اینان دادند میدادم،سرهنگان‌ بابک را نزد افشین آوردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.