Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات بین الملل: تکوین گرایی: از سیاست بین الملل تا سیاست خارجی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 299 تا 318)

تکوین‌گرایی از جمله رهیافت‌های متأخر و مطرح در علوم اجتماعی و تحلیل‌ روندهای سیاسی است که در میانه دو رهیات عقلانیت‌گرا و پسامدرن قرار گرفته و قایلان به آن مدعی‌اند که می‌تواند کاستی‌های این رهیافت‌ها را در فهم و تبیین‌ سیاست‌های ملی و بین المللی جبران نماید.به بیان دیگر تکوین‌گرایی،پیونددهنده‌ قابلیت‌ها و توانایی‌های هریک از این دو رهیافت و از بین برنده منازعه تئوریک میان‌ آنها است. مقاله حاضر با بررسی تفصیلی این قابلیت‌ها و منازعات،به تشریح شاخه‌های‌ مختلف تکوین‌گرایی اعم از مدرن و پسامدرن پرداخته و نقد اندیشمندان آن همچون‌ الکساندر ونت و کراتوچویل را از رئالیسم و پساساختگرایی توضیح داده است. نویسنده در ادامه به تحلیل سیاست بین الملل و سیاست خارجی کشورها از منظر رهیافت تکوین‌گرایی می‌پردازد و امکان استخراج نظریه سیاست خارجی از نظریه‌ سیاست بین الملل را در این رهیافت بررسی می‌کند.در نهایت نویسنده بر آن است که‌ تکوین‌گرایی از آنجا که منطق تناسب را جایگزین عقلانیت ابزاری می‌کند؛از هر دو سطح تحلیل نئورئال و نئولیبرال بهره می‌گیرد و منافع و اهداف دولت‌ها را تابع‌ هنجارها و هویت دولت‌ها و تحول آن می‌داند؛در مقایسه با رهیافت‌های پست‌مدرن‌ و انتقادی در تحلیل رویدادها و تحولات سیاسی،عینی‌تر،علمی‌تر و موفق‌تر است و در عرصه عمل نیز بهتر می‌تواند نظم و ثبات سیاسی را به ارمغان بیاورد.

خلاصه ماشینی:

"سیاست بین الملل را در این رهیافت بررسی می‌کند. مختلف آن و نیز نظریه سیاست خارجی تکوین‌گرایانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. تکوین‌گرایی در اصل تلاشی بود برای برقراری نوعی پیوند میان این دو رهیافت که‌ استفاده از رویکردهای دیگر نیز نکات قابل توجه و حتی بدیعی را نشان می‌دهد که در رویکرد پیشین مورد توجه نبوده است. دهند که تکوین‌گرایی آنها را بررسی کرده و ثابت کنند این رهیافت نیز از قابلیت تحلیل،نظیر در اینجا،هدف اصلی بررسی دیدگاه دو رهیافت در مورد سیاست بین الملل است. دولت‌ها،هنجارهای نظام بین الملل و مسایل اخلاقی،در اصل تابعی از منافع مادی دولت‌ها به‌ وقتی والتز می‌گوید ساختار نظام بین الملل محصول عملکرد عقلانی دولت‌هاست و خود به گفته ونت نظام و ساختار بین الملل مورد نظر والتز که محصول دولت‌هاست،تنها می‌تواند دولت‌ها(کارگزار)را محدود کند؛اما قادر به خلق کارگزاران دولتی‌ اگر فرض این است که همه دولت‌ها در اصل طوری رفتار می‌کنند که نظم جهانی‌ بخشی از رفتار دولت‌ها در سیاست خارجی که رویکردهای عقلانیت‌گرا در مورد آنها نکته قابل توجه دیگر این است که به دلیل تقدم هنجارها بر منافع در پرسش سوم این است که در رفتار سیاست خارجی یک کشور آیا هنجارهای داخلی از تأثیرگذاری هنجارهای داخلی یا بین المللی بستگی به این دارد که آخرین تغییر در سیاست‌ از یک طرف از هنجارهای داخلی تأثیر می‌پذیرند و از سوی دیگر از هنجارهای بین المللی و یک تعامل همیشگی میان این دو سطح وجود دارد. است که هنوز زمان برای افزایش فاصله از جریان اصلی روابط بین الملل و مفروضات آن زود"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.