Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تطبیقی شاخصهای بهره وری تولید سیمان با بکارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی در کارخانه سیمان شاهرود)

نویسنده:

(18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،صنعت سیمان ،برنامه‌ریزی آرمانی ،برنامه‌ریزی جامع تولید

کلید واژه های ماشینی : سیمان، تولید، تولید سیمان، آرمانی، مدل، شاخصهای بهره‌وری، برنامه‌ریزی جامع تولید، مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی، تولید سیمان با بکارگیری مدل، شاخصهای بهره‌وری تولید سیمان

در این مقاله سعی شده است بهبود عملکرد مدیریت از طریق اعمال برنامه‌ریزی جامع تولید و تأثیر آن بر برخی از شاخصهای بهره‌وری از طریق مقایسهء مقادیر آنها با حالتی که برنامه‌ریزی جامع تولید در سیستم حاکم‌ نبوده است.مورد بررسی قرار گیرد.شاخصهای بهره‌وری مورد مطالعه عبارتند از:1_شاخص رقابت پذیری‌ هزینهء نیروی کار،2_شاخص بهره‌وری نیروی کار،3_شاخص بهره‌وری سرمایه،4-شاخص ارزش افزوده به‌ ارزش کل دارائیها،و5_شاخص ارزش افزوده به ارزش ماشین آلات و تجهیزات،برای این منظور با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی( LGP )،برنامه‌ریزی جامع تولید( APP )برای محدودهء زمانی مشخص(6 ماههء اول سال 82)انجام و نتایج حاصل از حل مدل توسط نرم‌افزار Lindo تعیین و جهت محاسبهء شاخصهای بهره‌ وری بهینه مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با مقایسهء شاخصهای بهره‌وری در دو حالت بهینه و واقعی،بهبود عملکرد مدیریت نشان داده است.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بکارگیری برنامه‌ریزی جامع تولید باعث افزایش کلیهء شاخصهای بهره‌وری گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله سعی شده است بهبود عملکرد مدیریت از طریق اعمال برنامه‌ریزی جامع تولید و تأثیر آن بر Tij -زمان کل بکار گرفته شده(بر حسب ثانیه)در حالت عادی برای تولید محصول در مرحلهء i ام در ماه‌ tij -میزان زمان بکار گرفته شده(بر حسب ثانیه)برای تولید هر تن محصول در مرحلهء i ام در ماه j ام. اولویتهای یا آرمانهای در نظر گرفته شده برای طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی در سیمان شاهرود، P5 اولویتی که به انحراف منفی زمان تولید از زمان تولید از زمان عادی هر مرحله نسبت داده می‌شود(یعنی Uij )4-2-4-تابع هدف مدل آرمانی خطی: (X)11 ،به علاوهء ارزش افزودهء هر تن محصول در مرحلهء یکم در ماه دوم (av)12 ،ضرب در میزان تناژ تولید حاشیهء سود هر تن محصول در مرحلهء یکم و در ماه اول (p-v)11 ،ضرب در میزان تناژ تولید شده در مرحلهء میزان تناژ تولید شده در مرحلهء یکم و در ماه دوم (X)12 ،به علاوهء حاشیهء سود هر تن محصول در مرحلهء یکم‌ (یعنی ai )صفر نشده و دارای مقدار می‌باشد و بیانگر این مطلب است که مدل به ارزش افزودهء بیشتری(به‌ تولید(یعنی )صفر نشده و دارای مقدار می‌باشد و بیانگر این مطلب است که مدل به حاشیهء سود بیشتری، 1-انحراف مثبت ارزش افزوده در کلیهء مراحل تولید به معنای افزایش صورت کسر رابطهء شاخص رقابت‌ در نتیجه،مقدار این شاخص نیز در اثر اعمال برنامه‌ریزی جامع تولید با زیاد شدن ارزش افزوده،صورت کسر و مقدار این شاخص نیز در اثر اعمال برنامه‌ریزی جامع تولید با زیاد شدن ارزش افزوده،صورت کسر،و ثابت ماندن‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.