Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سود آوری شرکت های فعال

نویسنده:

(17 صفحه - از 41 تا 57)

کلیدواژه ها :

بازده سهام ،سودآوری ،اندازه شرکت,نسبت ارزش دفتری به‌بازار سهام

کلید واژه های ماشینی : نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار ، ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام ، بورس اوراق بهادار تهران ، بازده ، بازده ، اطلاعات ، سهام ، اندازه شرکت ، به‌ارزش بازار سهام و بازده ، به‌ارزش بازار و سودآوری سهام

سرمایه‌گذاران در صورتی نقدینگی خود را به‌سمت مشارکت در تولید سوق می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت سرمایه بالاوریسک پایینی خواهند داشت.در این تحقیق رابطه و تاثیر متغیرهای چندگانه حسابداری‌ بربازده و سودآوری سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران در سال‌های 80-78 مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق انجام‌شده حول چهار محور اصلی اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام، بازده و سودآوری می‌باشد.روش انجام تحقیق،به‌صورت پس رویدادی و براساس اطلاعات گذشته و از مدل فاما و فرنچ استفاده شده است.از روش همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده شده و برای‌ آنالیز آماری نرم‌افزار SPSS به‌کار رفته است.پس از آنالیز آماری،و محاسبه t و مقایسه آن با t جدول فرض‌ H0 در تمامی فرضیه‌های تحقیق رد شد.

خلاصه ماشینی:

"یک رابطه خطی مثبت بین بتا و هر سهم نرخ مورد انتظار بازده آن وجود دارد و این رابطه به‌خط بازار سرمایه معروف است. گاتچف‌3(1999)رابطه بین اندازه و نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام را برای شرکت‌های مالی و H1 :رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و بازده سهام شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار جدول 1-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام در سال 78 برای کلیه شرکت‌های نمونه جدول 3-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه شرکتهای نمونه جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 6-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام در سال 1380 برای کلیه‌ بنابراین بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار سهام و بازده سهام شرکت در سال 80 رابطه معنی‌داری وجود بنابراین بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام شرکت در سال 78 رابطه معنی‌دار وجود جدول 11-نتایج آزمون‌های مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1379 برای کلیه‌ جدول 12-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1380 برای کلیه‌ جدول 12-نتایج آزمون مربوط به‌رابطه بین نسبت ارزش دفتری به‌ارزش بازار و سودآوری سهام در سال 1380 برای کلیه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.