Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و نقش آن در شاخصهای توسعه انسانی

نویسنده:

(13 صفحه - از 37 تا 49)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،توسعه انسانی ،امید به زندگی

کلید واژه های ماشینی : شاخص ، شاخص توسعه انسانی ، توسعه انسانی ، آموزش ، تولید ناخالص داخلی ، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ، اقتصادی ، امید به زندگی ، شاخص‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ، شاخص جهانی شدن

توسعه انسانی از جمله مباحث مهم امروز محافل علمای اقتصاد و مدیریت است.در این مقاله ضمن تعریف‌ توسعه انسانی و شاخص‌های مربوط به آن تحت سه مولفه:آموزش،امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ همراه با روش محاسبه و به اهمیت توسعه انسانی در جهت بهره برداری سازمانها با توجه به وضعیت آموزش و پرورش و شاخص‌های مربوطه،در بسته‌بندی کشورها و ضرورت امکانات ارتباطی در جهت توسعه انسانی با توجه‌ به رتبه‌بندی کشورها از لحاظ برخورداری از امکانات ارتباطی(خطوط تلفن،مشترکین تلفن همراه،کاربران‌ اینترنت،و کامپیوترهای شخصی)پرداخته،در انتها با توجه به داده‌های مربوط به رتبه‌بندی کشورها از لحاظ شاخص جهانی‌شدن 1 و شاخص توسعه انسانی( HDI ) 2 منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی( A.T.Kearney ) و سازمان ملل( UN )و با استفاده از نرم افزار آماری( STATGRAF )ضریب همبستگی اسپیرمن‌3محاسبه که‌ شدت همبستگی بین دو متغیر R-0/76 محاسبه شده که نشان می‌دهد ارتباط تنگاتنگ بین شاخص جهانی شدن‌ و توسعه انسانی وجود دارد.یعنی هر چقدر کشورها در جهت جهانی شدن گام بردارند،در توسعه انسانی‌ موفق‌تر می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"توجه به چالش‌های پیش روی انسان‌ها،مستلزم این است که مردم در کانون توسعه قرار گیرند از این‌رو رشد اقتصادی نه به‌ حداقل و حداکثر محدوده امید به زندگی به ترتیب برابر 25 و 85 سال است مقدار این شاخص برای ایران بر پایه‌ مقدار شاخص GDP سرانه ایران برای سال 2001 که در آخرین گزارش توسعه انسانی آمده 684/0 می‌باشد. برای محاسبه شاخص توسعه انسانی از سه شاخص امید به زندگی،آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه میانگین‌ انسانی به نحو گسترده به آموزش و توسعه توجه داشته و مبنی بر این مفروضات است: تعداد خطوط تلفن مربوط به کشور آفریقای چاد(با رتبه توسعه انسانی 165)است در این کشور از سال 1990 تا سال‌ (1)-«طراحی الگوی جامع مدیریت و عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی»سید مهدی الوانی و پرویز احمدی:فصلنامه مدرس انتشارات دانشگاه تربیت مدرس شماره 1،1381 ص 10 و 11 توصیف داده‌هاالف)توصیف شاخص توسعه انسانی در حالی است که نروژ در سال 1990 حدود 7 درصد محصول ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص داده بود. **شاخص توسعه انسانی از بین 177 کشور رتبه‌بندی شده است T. Kearney )و بانک جهانی منتشر شده‌اند،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن درجه شدت همبستگی بین دو شاخص مذکور برابر R 0/76 محاسبه شده است. این رقم نشان می‌دهد ارتباط تنگاتنگ بین شاخص جهانی شدن و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. شاخص جهانی شدن دارای رتبه بالا می‌باشند به تبع آن،در زمینه شاخص‌های توسعه انسانی در رتبه‌بندی در صدر جدول‌ چقدر کشورها در جهت جهانی شدن موفق‌تر باشند،در زمینه توسعه انسانی هم موفق‌تر می‌باشند بنابراین لازم است کشور به‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.