Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

(8 صفحه - از 50 تا 57)

کلیدواژه ها :

اندازه شرکت ،فرصت‌های سرمایه‌گذاری ،جریان‌های نقد آزاد ،میزان بدهی

کلید واژه های ماشینی : جریان نقد آزاد، ارزیابی توان باز پرداخت بدهی، جریان نقد آزاد بالایی، شرکت‌های داای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین، سرمایه‌گذاری، معیار ارزیابی توان باز پرداخت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه، ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی، ارزیابی

سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان تمایل دارند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند.زیرا یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. تحقیقات انجام شده پیرامون جریان نقد آزاد توسط محققین مختلف(بی کی جگی و فرد یناند 1999، فرد یناند و تی سوی-1998،و یدهان ک‌گویال و همکاران-2001،پولسن ولن-1993)نشان می‌دهد که جریان‌ نقد آزاد به عنوان منبع تأمین داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر دو متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه قرار می‌گیرد.در شرکت‌های داای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین انتظار می‌رود که جریان نقد آزاد بالایی وجود داشته باشد.زیرا که در این شرکت‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی برای استفاده از وجود مازاد وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌های دارای فرصت‌های‌ سرمایه‌گذاری پایین و در شرکت‌های بزرگ،بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی رابطه‌ی مثبت معنی داری‌ وجود دارد.نتایج نشان می‌دهد که،در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران،سرمایه گذاران و اعتبارکنندگان،در تصمیمات خود جهت سرمایه‌گذاری و اعتباردهی،منبع تأمین مالی داخلی و معیار ارزیابی‌ توان باز پرداخت بدهی،یعنی جریان نقد آزاد را مورد توجه قرار می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"نقد آزاد به عنوان منبع تأمین داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر دو متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه قرار در شرکت‌های داای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین انتظار می‌رود که جریان نقد آزاد بالایی وجود انعطاف پذیری مالی این است که جریان نقد آزاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد به عنوان معیار ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی یاد شده است. در این تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: 1-در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها پائین است. 2-در شرکت‌های بزرگ بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. به استناد تعریف ارائه شده توسط بی کی جگی و فرد نیاند در تحقیق حاضر نیز برای اندازه‌گیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سه‌ قلمرو موضوعی:بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه‌ شرکت می‌باشد که برای بررسی رابطه بین دو متغیر جریان نقد آزاد و میزان بدهی به تعداد شرکتهای فوق‌الذکر روش‌ بین میزان بدهی و جریان نقد آزاد با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته که نتایج این آزمون در فرضیه دوم-در این فرضیه رابطه بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای بزرگ آزمون گردید. جدول شماره سه نتایج آزمون نشان می‌دهد که در سطح خطای 5%در شرکتهای بزرگ بین میزان بدهی و جریانهای نقد آزاد نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین دو متغیر مهم جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای عضو بورس تهران‌ تأمین مالی داخلی و معیار مهم ارزیابی توان باز پرداخت بدهی یعنی جریان نقد آزاد را مورد توجه قرار می‌دهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.