Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت دانشجویان

نویسنده:

(7 صفحه - از 72 تا 78)

کلیدواژه ها :

تفکر ،خلاقیت ،سبک‌های رهبری

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های تفکر، خلاقیت، سبک تفکر قانون گذارانه قضایی، سبک تفکر قانون گذارانه، سبک تفکر اجرایی فرد سالار، دانشجویان، سبک‌های تفکر و خلاقیت، سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان، پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ، تفکر و خلاقیت دانشجویان

پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ رابطه‌ای وجود دارد؟جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع لیسانس رشته زبان‌های انگلیسی‌ شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌ دادند.نمونه آماری پژوهش تعداد 180 نفر از 4 دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.برای سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان از پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و برای اندازه‌ گیری خلاقیت از آزمون عابدی استفاده شد،که آزمونها برای دانشجویان در دانشگاه اجراءگردید.پس از جمع‌ آوری داده‌ها فرضیه‌های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون در سطح اطمینان 99 درصد تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.ولی رابطه‌ بین سبک تفکر اجرایی فرد سالار و سلسله مراتبی با خلاقیت،معنی‌دار نیست.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر برای پاسخگوئی به این مسئله انجام شد که آیا بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان‌ بین سبک تفکر قانون گذارانه قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. پژوهش حاضر نیز رابطه بین سبکهای تفکر و خلاقیت را در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی مورد بررسی قرار بنابراین مسئله پژوهشی این است که آیا بین سبکهای تفکر دانشجویان و خلاقیت آنها رابطه‌ای‌ را در بین دانشجویان مورد بررسی قرار داده و نتایج آنها نشان دهنده آن است که سبک‌های تفکر بیشتر از توانائی‌ها پیش‌ دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین سبک‌های تفکر و پیشرفت‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی در دوره مجازی رابطه مثبت و معنی‌ فرضیه 1-بین سبک‌های تفکر قانون گذارانه و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر قانون گذارانه و خلاقیت رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر اجرایی و خلاقیت در دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه 4-بین سبک تفکر مرتبه سالار و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. فرضیه 6-بین سبک تفکر سالار(هرج و مرج طلب)و خلاقیت همبستگی مستقیم وجود دارد. یعنی بین سبک تفکر هرج و مرج طلب و خلاقیت در دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان دهنده آن است که بین سبک تفکر قانون گذارانه،قضایی و آنارکی با خلاقیت رابطه معنی‌ پژوهشی نشان داد که بین سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه وجود دارد. امامی‌پور(1381)در پژوهش خود بیان داشت که بین سبک‌های تفکر و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد. (1382)در پژوهش خود بیان کرد که بین خلاقیت و سبک‌های تفکر رابطه معنی داری می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.