Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی نظام پاسخگویی در سازمان های دولتی

نویسنده:

(14 صفحه - از 1 تا 14)

کلیدواژه ها :

آسیب‌شناسی ،کارکرد ،نگرش سیستمی ،ساختار ،محیط ،پاسخ‌گویی ،اثربخشی نامطلوب

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، سازمان ، پاسخ‌گویی ، نظام ، نظام اداری ، شاخص ، نظام پاسخگویی ، آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی در سازمان‌های ، شهروندان ، کارکردی

پاسخگویی مبنای دولت دمکراتیک و محور اساسی مفهوم حکومتداری خوب محسوب می‌شود. بر حسب ادبیات موجود،کارکرد مطلوب نظام پاسخگویی باید پیامدهای پنج گانه:1-کارایی و بهبود عملکرد، 2-شفافیت و مشروعیت تصمیمات،3-حساسیت در قبال مسئولیت شهروندی،4-جلوگیری از فسادو قدرت مطلقه و 5-اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد. با مطابقت این پیامدهای مورد انتظار با گزارشسازمان مدیریت و برنامه(1382)مشخص گردید که‌ نظام پاسخگویی با موانع اساسی روبرو است. بنابراین جهت دستیابی و شناخت موانع ایجاد اثربخشی مطلوب نظام پاسخگویی،طرح پژوهشی تهیه و اجرا شده است.بر اساس یافته این طرح الگوی بهینه پاسخ‌گویی دولت با نگرش سیستمی در نظام اداری ارائه‌ گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"با مطابقت این پیامدهای مورد انتظار با گزارشسازمان مدیریت و برنامه(1382)مشخص گردید که‌ بر اساس یافته این طرح الگوی بهینه پاسخ‌گویی دولت با نگرش سیستمی در نظام اداری ارائه‌ در تحقق اهداف نظام پاسخ‌گویی به این پژوهش مبادرت‌ بنام پاسخ‌گویی در زبان ملی وجود ندارد و اغلب در واژه مسؤولیت نهفته است(پشنگ،2003:6). وجود نظام پاسخ‌گویی در سازمان‌های دولتی،آیا این نظام، نظام پاسخ‌گویی سازمانهای دولتی مشخص می‌شود. است که برای جامعه مدیران به علت ضرورت کار و اظهار واحد یکسان است یا خیر؟در این مورد نیز چنانچه‌ مشتریان قرار گرفته و جامعه مدیران نیز در نقطه بحرانی‌ نوع جامعه تحقیق بعنوان متغیر میانجی در این اولویت‌ در حالیکه جامعه مدیران بر حسب این آزمون اولویت‌ این شاخص مورد تائید هر دو جامعه تحقیق قرار جامعه مشتریان این شاخص را رد می‌کند و همچنین‌ ناقض نتائج حاصل از آزمون این شاخص نخواهد بود. این شاخص نیز در جامعه مشتریان در نزدیکی نقطه‌ این شاخص نیز مورد توجه و پذیرش جدی دو جامعه‌ این شاخص با قوت در هر دو جامعه مورد تائید قرار با پذیرش این شاخص توسط هر دو جامعه پیشنهاد هر دو جامعه به طور کلی این شاخص را مورد پذیرش‌ چون هر دو جامعه تحقیق این شاخص را مورد گواهی‌ 1-استقرار نگرش سیستمی در نظام پاسخگویی اداری به معنای توجه همزمان به عوامل درونی شامل ساختار(وارده سیستم)کارکرد 2-اولویت‌ها در این مدل بر حسب ضریب تغییرات مشترک در دو جامعه تحقیق یعنی مشتریان و مدیران می‌باشد که حاصل از 4-البته این شاخص مورد تائید جامعه مشتریان(ارباب رجوع و کارکنان)قرار نگرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.