Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران

نویسنده:

(14 صفحه - از 58 تا 71)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،هماهنگی ،هماهنگی بین سازمانی

کلید واژه های ماشینی : میان سازمانهای متولی ، اشتغال در استان مازندران ، سازمانی ، ایجاد هماهنگی ، امکان‌سنجی ایجاد هماهنگی ، امکان ، مدیریت ، امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی ، تحقیق ، آزمون

اشتغال،مسئله و چالشی چند بعدی و چند بخشی تلقی شده،و مدیریت بر آن نیز عزمی بین‌بخشی و به عبارتی‌ بین سازمانی را می‌طلبد.وجود بیکاری آشکار و نهان موجود در کشور در اثر وجود جمعیت نسبتا زیاد جوان و آماده کار و وارض منفی ناشی از از آن،و تأکید فراوان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری‌ سازمانها و دستگاههای اجرایی و ستادی در ایجاد اشتغال هر چه بیشتر،لزوم توجه بیش از پیش تمامی‌ سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نیز سازمانهای مهم بخش خصوصی که به شکلی با موضوع اشتغال سر و کار دارند را طلب می‌کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به موضوع اشتغال،هدف مقاله حاضر تعیین امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی‌ بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران اعلام شده است.بر این اساس ضمن‌ مروری مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به اشتغال و هماهنگی بین سازمانی،از میان جامعه آماری 215 عضوی‌ تحقیق،تعداد 94 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب،سپس با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک،مصاحبه و به ویژه پرسشنامه،در قالب روش تحقیق‌ کتابخانه‌ای و میدانی،و نیز استفاده از نرم‌افزار SPSSwin جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط در قالب 42 فرضیه‌ فرعی و یک فرضیه اصلی،به تبیین امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران پرداخته شده است.نتیجه تحقیق نشان داده است که به جز در تعداد محدودی از مؤلفه‌های فرعی،امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان‌ مازندران به صورتی کلی وجود دارد.در پایان مقاله نیز موارد مذکور جمع‌بندی شده،نتایج تحقیق،بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی مدیریتی و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"امکان‌سنجی ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران اعلام شده است. فرعی و یک فرضیه اصلی،به تبیین امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با مؤلفه‌های فرعی،امکان‌پذیری ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان‌ بین سازمانی(با هدف ایجاد اشتغال بیشتر)وجود دارد. ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و ایجاد هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با مازندران باید به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانی مورد باید به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانی مورد استفاده‌ باید به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمانی مورد استفاده‌ بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران)و قابلیت اجرایی بودن آن در"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.